Retten til Liv afholder Årsmøde - 28. marts i Herning

Retten til Liv afholder Årsmøde - 28. marts i Herning

Hvad gør den fri abort ved os og vore børn? Kom, bliv udfordret og inspireret!

Kerstin Hoffmann,  

Kom til årsmøde i Retten til Liv

Årsmødet er dagen, hvor vi mødes, deler erfaringer og får inspiration til fortsat at kæmpe for de ufødtes naturlige og lige plads i vores samfund.

Kom og vær med! Hør to spændende foredrag om dette, at den fri abort påvirker os og vore børn uanset om, vi tænker over det eller ej. Kom og få inspiration til at håndtere dette!

1: Den fri aborts påvirkning af os og de børn, som ikke blev valgt fra

2: Er der frihed til at være imod fri abort?

CARSTEN HJORTH PEDERSEN, der er leder af Kristent Pædagogisk Institut og med i arbejdsgruppen bag oprettelsen af Foreningen Åndsfrihed, vil holde begge foredrag.

Se hele programmet her

 

URL: https://rettentilliv.dk/aarsmoede-hvad-goer-den-fri-abort-ved-os-og-vore-boern-2/