Årsmøde 2022

Årsmøde 2022

Hovedtaler: Sørine Gotfredsen

Kom til Retten til Livs årsmøde

2. april 2022 – lørdag før Mariæ Bebudelse – afholder Retten til Liv vanen tro sit Årsmøde. Mød sognepræst, journalist og debattør Sørine Gotfredsen

Sæt allerede nu kryds i kalenderen!

Hold øje med denne side. Nærmere program kommer senere.

Dagsorden til det ordinære årsmøde:

 1. Valg af dirigent
 2. Beretning om bevægelsens virksomhed siden sidste årsmøde
  1. formandsberetning af Jens Vindum
  2. beretninger fra foreningens arbejdsgrene ved de ansatte
 3. Forelæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse
 4. Fastlæggelse af medlemskontingent
 5. Valg af medlemmer til bestyrelsen, jfr. § 7
 6. Valg af medlemmer til repræsentantskab, jfr. § 9
 7. Valg af revisor
 8. Indkomne forslag
 9. Eventuelt

Vær med

Det er medlemmerne, der bærer Retten til Liv. Derfor har vi brug for Årsmødet, medlemmernes dag!

 

 

URL: https://rettentilliv.dk/events/event/aarsmoede-2022/