Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighed
Årsmøde i Retten til Liv 2019

Årsmøde i Retten til Liv 2019

Når de svageste frarøves deres menneskeværd

Hvad gør det ved os?

”Mennesket skabt i Guds billede rodhugges, hver gang et barn aborteres”.

Med disse ord beskrev den kendte norske præst og abortmodstander, Børre Knudsen, hvordan noget afgørende sættes på spil i vores Gudsopfattelse, hvis kirken opgiver kampen for de ufødtes menneskeværd.

Gudsbilledet præges

Jens lomborg

Jens Lomborg

Er det gået op for os, hvor stor en hån mod skaberen det er, når vi rører ved det menneske, som Gud har skabt i sin kærlighed? Gud, der selv blev født som menneske. Har vi ladet den fri abort skade vores Gudsbillede?

Jens Lomborg

Kom og hør Jens Lomborg, præst i Skjern Bykirke og formand for Evangelisk Luthersk Netværk, klæde os på til et opgør med den vildfarelse og den fortielse, der øjensynlig finder sted langt ind i kirkens rækker og dermed kommer til at påvirke vores opfattelse af Gud.

Program

 • Kl. 9.30: Ankomst, kaffe m. rundstykker
 • Kl. 10.00: Foreningens årsmøde. Bliv opdateret på abortsituationen, Retten til Livs indsats og nye tiltag og planer.
  • Dagsordenen for det ordinære årsmøde:
   1. Valg af dirigent
   2. Beretning om bevægelsens virksomhed siden sidste årsmøde
   3. Forelæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse
   4. Fastlæggelse af medlemskontingent
   5. Valg af medlemmer til bestyrelsen, jfr. § 7
   6. Valg af medlemmer til repræsentantskab, jfr. § 9
   7. Valg af revisor
   8. Indkomne forslag
   9. Eventuelt
 • Kl. 12.00: Frokost
 • Kl. 12.45: Retten til Liv gennem 25 år. Video til anledningen. Foreningens første formand, Orla Villekjær, giver et tilbageblik og kigger fremad.
 • Kl. 13.15: Når de svageste frarøves deres menneskeværd. Foredrag ved frimenighedspræst Jens Lomborg. Efterfølgende drøftelse.
 • Kl. 15.00 Kaffepause med fødselsdagskage
 • Kl. 15.30 Færøerne – et fyrtårn i Atlanterhavet. Sofus Gregersen, formand for den færøske søsterorganisation Provita, beretter om deres situation og presset for indførelse af fri abort fra bl.a. dansk side.
 • Kl. 16.00 Forbønsgudstjeneste med nadver, inspireret af fastetidens ’40 dage for liv’-kampagne.
 • Kl. 16.45 Årsmødet slut

Praktiske oplysninger

 • Pris: 100 kr inkl. forplejning hele dagen. Studerende halv pris, Børn gratis. Der betales for deltagelsen ved fremmøde.
 • Tilmelding: Sekretariatet

 

Oplysninger