Møde: Aalborg IM

Møde: Aalborg IM

Menneskesyn og menneskeværd – hvad gør det ved os at leve i en abortåben kultur?

Møde i Aalborg Indre Mission

Menneskesyn og menneskeværd – hvad gør det ved os at leve i en abortåben kultur?: Kom til mødeaften i Bethesda – Aalborg IM. Den fri abort er på programmet. For hvordan præger det os som kirke og kristne fællesskaber at leve i et samfund, der fastholder den fri abort som en selvfølgelighed? Denne aften tager hul på et svært og vigtigt tema!

Taler: Ellen Højlund Wibe, landssekretær i Retten til Liv
Emne: Menneskesyn og menneskeværd – hvad gør det ved os at leve i en abortåben kultur?

Ønsker du også at få Retten til Liv ud til et møde: Kontakt sekretariatet.

URL: https://rettentilliv.dk/events/event/en-abortaaben-kultur-aalborg-im/