Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighed
Årsmøde 2021

Liveoptagelse på YouTube

Retten til Livs formand Jens Vindum

Årsmødet er dagen, hvor foreningens arbejde vendes med baglandet – dagen, hvor vi inspirerer hinanden til at fortsætte denne vigtige kamp for ufødtes lige ret til livet.

Men pga. de de fortsatte corona-ristriktioner valgte bestyrelsen at gennemføre årsmødet 2021 som en live-optagelse. Formanden, årsmødets dirigent og tre ansatte deltog direkte i denne liveoptagelse, der kunne følges på YouTube. Ungdomssekretæren samt det afgående bestyrelsesmedlem deltog i et filmet indslag.

Ungdomssekretær Jonathan Vigilius aflagde sin første beretning i filmet indslag.

Deltagere havde undervejs mulighed for at stille spørgsmål og kommentere på live-chat.

Hvis du ønsker at se årsmødet i en filmet version, er det muligt at få tilsendt et link. Kontakt.

Udskiftning i bestyrelsen

Bestyrelsen måtte i år sige farvel til Aksel Berg, der som færdiguddannet læge har fået job på Færøerne. Aksel fortsætter dog som rådgiver på Abortlinien, og vil i øvrigt arbejde for et udvidet samarbejde mellem Retten til Liv og det færøske Pro Vita  – f.eks. omkring rådgivningarbejde blandt kvinder, der er uventet gravide.

Samtidig kunne foreningens formand med glæde fortælle, at Johanna Blohm Enevoldsen stillede op til bestyrelsen. Johanna er uddannet katastrofe- og risikomanager, pt. hjemmearbejdende og mor til snart tre. Af den siddende bestyrelse var kun Kristoffer Nyrup Dahl på valg. Både Johanne og Kristoffer blev valgt.

Også i repræsentantskabet blev et nyt medlem valgt ind: Sebastian Thunbo Pedersen. Samtidig blev der taget afsked med Svend Løbner, der ikke ønskede at genopstille og Frederik Bach, der efter et sygdomsforløb er afgået ved døden.

Fra bestyrelsen lød en stor tak til både afgående bestyrelses- og repræsentantskabsmedlemmer!

Læs mere:

Retten til Livs årsmøde nr. 29. Referat.

Formandsberetning af jens Vindum ved årsmødet 2021

Arbejdsberetning af landssekretær Ellen Højlud Wibe årsmødet 2021

Årsmøde 2022

Det planlagte fysiske årsmøde, der skulle have været afholdt i Aarhus med sognepræst, journalist og debattør Sørine Gotfredsen som hovedtaler, udskydes til næste år – lørdag den 2. april 2022.

Sæt allerede nu kryds i kalenderen!