Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighed
Seneste årsmøde

Foto: Vibe Ryberg

Årsmødet – i glimt

af gymnasielærer Anders Sune Hansen

I ly og læ af Fredericias ældede volde ligger det gamle IM-missionshus, og det var her, Retten til Liv afholdt årsmøde i kolde marts, hvor en pænt stor flok på ca. 80 mennesker var mødt op.

Beretninger

Formandsberetning ved Jens Vindum

Landssekretær Ellen Højlund Wibe kunne bl.a. berette, at Retten til Liv flere gange i årets løb har været inviteret til møde i lokalafdelinger for Venstres Ungdom og Radikal Ungdom. Meget tydede på, at det var første gang, disse unge blev præsenteret for argumenter imod fri abort. Hun konkluderer, at det står svagt til med etisk tænkning blandt de unge politiske spirer, men at det er glædeligt, at de er villige til at lytte.

Kommunikationssekretær Kerstin Hoffmann fortalte bl.a. om et online-kursus – Equipped for Life – der hjælper abortmodstanderen til at argumentere for sagen. Hun kunne også fortælle, hvordan der, som en opfølgning på klistermærkeaktionen, dagen efter havde været gode samtaler med folk på gaden, og om hvordan debatten på Facebook i samme forbindelse havde udviklet sig, så nogle af de meget vrede aborttilhængere havde kommet til større forståelse af problemet med den frie abort.

Leder af Abortlinien, Karina Borcher Andersen, informerede bl.a. om en ny chatrådgivning, som man oplever som lovende og værdifuld. Hun nævnte også det kommende projekt Kostbar(n), hvis målsætning beskrives som: ”Diakoni målrettet vordende mødre og nybagte forældre og deres børn”.

Kristoffer Dahl fortæller fra Aktionsudvalgets arbejde

Som tovholder for Aktionsudvalget fortalte Kristoffer Dahl bl.a., at man har gode erfaringer med at snakke om abort med folk på gaden (efter klistermærkekampagnen). Endvidere præsenterede han Retten til Livs næste aktion – ”Red en mere”.

Fornyelse i bestyrelsen

Fungerende formand, Jens Vindum, blev ved bestyrelsens efterfølgende møde valgt til formand og Nikolaj Høllsberg Sejer Hendriksen, der genopstillede ved årsmødet, blev valgt som næstformand.
Endvidere blev følgende nye valgt ind i bestyrelsen: organisationsudvikler Birgitte Laursen, arkitekt Elin Donskov samt galleriejer og tidligere lærer Ketty Dahl. Tidligere formand, Per Damgaard Pedersen, trådte officielt ud af bestyrelsen, og både han samt Anders Ryttersgaard Rønn, der ligeledes trådte ud af bestyrelsen, fik stor tak for deres indsats. Jakob Carl Christensen udtrådte tidligere på året.

Snilde slanger og provokerende profeter

Manuel Vigilius

Eftermiddagens foredrag blev leveret af Manuel Vigilius, kommunikationschef i COWI.

Af Vibe Ryberg, læge

Abortsagen virker i den grad som en tabt sag. Børns værdi afhænger af, om de er ønsket, og debatten bliver ikke hjulpet af Donald Trumps indlæg. Det virker, som om Retten til Liv er Don Quijote, der kæmper mod vindmøller.

Sandheden får magt

Men intet er umuligt! Gud ændrede verden med få disciple. Det er det samme i dag. Historien giver mange eksempler på, at holdninger kan ændres, og at intet er stationært. På under 20 år har holdningen til rygning ændret sig drastisk, så røg ikke længere er socialt accepteret. Forholdet til bøsser og lesbiske har også ændret sig på 10 år. Ingen troede på, at Sovjetunionen kunne falde. Ligesom det lykkedes at vågne op fra kommunismens onde drøm i Rusland, kan det også lade sig gøre for os og vores folk at vågne op. Sandheden får magten, fordi det er svært at skjule den.

Men hvordan?

Det er muligt. Skam få den, der siger, at det er håbløst eller umuligt. Skam få den, der ser passivt til eller spreder mismod. Men hvordan skal vi gribe det an? Hvordan kommunikerer vi mest effektivt om det, der ligger os på sinde? Der er 7 strategier, som kan hjælpe os i mødet med folk med andre holdninger.

1. Tænd et lys

I stedet for at forbande mørket, må vi tænde et lys. For hvis man kun kan sige, hvad der er dårligt og ikke, hvad der skal i stedet, er det svært at gå ind for. Vi må vise, hvad vi går ind for, hvad der er vores passion. Tit hører folk kun vores ”nej” i stedet for det store ”ja” til livet.

2. Tænk taktisk

Jesus sagde til sine disciple, de skulle være snilde som slanger; de skulle være udspekulerede. Her taler han om, hvordan man forholder sig til folk uden for menigheden. Det handler om at finde folk der, hvor de er, som Kierkegaard bemærker. Hoseas skulle fx gifte sig med en skøge for at redde Israel. Til folk i menigheden skal man snarere være en provokerende profet, som påpeger fejl. På den måde vækker man det til live, som sov.

3. Medgå for at modgå

I samtalen med en ven, som du gerne vil overbevise, må du tage udgangspunkt i de steder, hvor I er enige. Brug fællesmængden af ting, I begge går ind for. Paulus tog fx i talen på Areopagos udgangspunkt i grækernes autoriteter. Man starter med at lytte, og ikke kun med ørerne, også med hjertet. I dagens Danmark kunne man måske tage udgangspunkt i Sigurd Barrets sang ”alle har ret til at leve” eller Moder Teresas tale for ufødte børn, da hun vandt Nobels fredspris.

4. Én til én

Kirken ændrede verden ved at overbevise én person ad gangen. Det handler om at opbygge relationer og bruge dem. Man kan begynde med dem, der er nærmest. Hvis folks skal overbevises, sker det først og fremmest gennem relationer.

5. Tal op, ikke ned

Intet er så dræbende for kommunikation som at tale det, man ikke bryder sig om, ned. Hvis man i stedet taler positivt om det, man går ind for, er det langt mere effektivt.

6. Væk spørgsmål

Når børnene sover på bagsædet af bilen, går turen uden problemer. Men når de vågner, forstyrrer de nemt turen. Sådan er det også med tvivlen. Så længe den sover, er der stille, men vækkes den, kan kursen ændres. Vi kan vække tvivlen med vores spørgsmål.

7. Gør det enkelt

Man kan fx prikke til folk ved at spørge dem om, hvornår et menneske bliver til et menneske og hvorfor. Eller spørg: ”Hvis du troede, at et barn inde i sin mors mave var et menneske, hvordan ville du så forholde dig til abort?”. Det er ikke altid, de lange filosofiske argumenter overbeviser mere.

Tilbage til 50’erne?

Tiden går, den går kun fremad og aldrig tilbage. Det handler aldrig om at stoppe tiden. Men vi er aktive deltagere i den tid, vi er i, og vi kan flytte udviklingen. I Dunkirk var det enkeltpersoner, der i 1940 reddede de allieredes hær, der var fanget i Frankrig. På samme måde kan vi flytte udviklingen ved at overbevise mennesker, én for én. Som snilde slanger og provokerende profeter kommer vi langt.