Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighed

Abortlov USA

I USA har der været fri abort siden 1973. Men de enkelte stater kan i en vis udstrækning selv sætte rammerne for, hvordan denne ret håndhæves. Pro Life-bevægelsen har dermed i de stater, hvor den står stærkt, muligheder for at påvirke lovgivningen og øge beskytten af ufødt liv.

Begrænsninger i de enkelte stater

I nogle stater har man forbudt offentlig støtte til abortklinikkerne. En del stater har indført en abortgrænse ved 24. uge, eller når barnet skønnes levedygtigt udenfor livmoderen, andre sætter grænsen ved 20. uge, hvor barnet forventes af kunne føle smerte (The Pain-Capable Unborn Child Protection Act). I otte stater er der dog ingen begrænsning, og en kvinde kan her få abort helt frem til fødslen. I en del stater er det lovfæstet, at abort kun må udføres, hvis der er en læge til stede (hvilket i mange distrikter ikke er tilfældet og dermed fører til lukninger af klinikker), og i nogle stater stiller man krav om, at forældre til mindreårige skal spørges først, før man udfører en abort, hvilket – rystende nok – ikke er en selvfølge i USA. Endelig arbejder nogle stater på at forbyde abortmetoder, der river barnet i stykker (Dismemberment Abortion Ban).
Find opdaterede oplysninger om de enkelte stater her: State Policies on Abortion

Pro Life bevægelsen politisk aktiv

Americans United For Life

Americans United For Life er en Pro Life-organisation, der arbejder målrettet for beskyttelse af ufødt liv i lovgivningen. Find her en oversigt over, hvordan de enkelte stater beskyttelse af ufødt liv: Kort over beskyttelse af ufødt liv USA

Susan B. Anthony List

SBA List er en organisation, der har det ene formål at få gennemført love, der beskytter ufødte og deres mødre.
Netop nu (2016) arbejdes der i en række stater på at få vedtaget “The Pain-Capable Unborn Child Protection Act”, der forbyder abort efter 20. uge, hvor den ufødte kan føle smerte og at får vedtaget forbud imod brug af offentlige midler til Planned Parenthood, USA’s største abortudbyder, der har klinikker over hele landet og er blevet afsløret i avanceret salg af fosterdele udtaget ved abort til bioindustrien.