Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighed
Looking Inside

Looking Inside

30 beretninger fra hele verden om dette at have fået en abort

Et bog, der ønsker at advare imod abort

Looking Inside er en lille bog på 72 sider med 30 små beretninger fra 13 forskellige lande. Den handler om dette at være uønsket gravid og derefter vælge en abort. Beretningerne er primært fortalt af de unge kvinder, der har oplevet dette på egen krop, men også enkelte mænd fortæller deres vinkel. Bogen er på engelsk.

LOOKING INSIDE
Life after an abortion
Testimonies from Around the World
78 sider
Sprog: engelsk
Udgivet af ”Schreeuw om Leven”
Kan bestilles gratis (porto + eksp 30 kr)

Anmeldelse

Ved Birgitte Hjorth Vindum

Hæftet indeholder 30 små beretninger fra 13 forskellige lande om uønskede graviditeter og efterfølgende abortindgreb – for fleres vedkommende mere end et abortindgreb – fortalt primært af de unge piger og kvinder selv, enkelte af mænd.

På sidste side i hæftet henvises til de forskellige nationers websites, hvor man kan finde yderligere information.

De 30 forskellige beretninger taler alle deres tydelige sprog om fatale følger ved abort, om ensomhed, skyld, fortrydelse, sorg osv. Det primære sigte er at advare mod og fraråde provokeret abort som en udvej på uønsket graviditet. Fælles for flere af kvinderne er, at de tilsyneladende generelt har dårlige betingelser for at blive mødre; de er meget unge (nogle teenagere)! og umodne, ikke i faste, stabile, trygge forhold, har dårligt netværk og ringe opbakning både mht. at vælge barnet og ved valg af abort. Efter aborten forsøger flere at dulme smerten gennem alkohol og stof-misbrug og isolerer sig. Overordnet set, er beretningerne forholdsvis stereotype, og det ville have været en klar opgradering – læsemæssigt og mht. at afspejle virkeligheden – om man som læser havde mødt et bredere og mere nuanceret persongalleri. Abort foregår jo såvel hos velstillede “overskuds-kvinder” som hos mindre velstillede kvinder.

Fælles for alle kvinderne er endvidere det meget glædelige, at de i forbindelse med deres abort kommer til tro på Gud og her finder tilgivelse og “helbredelse” for deres skyld og fortvivlelse. Det er alle stærke og livsbekræftende vidnesbyrd.

I relation til dette, udtrykker en af mændene en meget nøgtern erkendelse. Han siger: “The quilt is taken away, but the consequence of your action is with you all your days”.

Nogle af de stærkeste og mest nøgterne fortællinger kommer fra to kvinder, som blev gravide ved voldtægt og bl.a. siger flg.: “Killing an innocent baby is never right, even after rape. Two wrongs don’t make a right. The father harmed me, but I harmed the baby”.

Fortællernes budskab til læseren er samstemmende at fraråde enhver kvinde til enhver tid at vælge abort. En kommer med følgende appel: “Abortion is the death of two: the baby and the mother’s conscience. Please don’t kill your baby”! En anden med denne stærke opfordring: “Think before you act; search before you decide. It’s a baby, and you are the mother. The decisions made today will affect you everyday after”.

I beretningerne er der eksempler på kvinder, for hvem deres eget abortforløb fører dem ind i en opgave med at hjælpe andre uønskede gravide. Og der er opmuntrende eksempler på, at en kvinde hjælpes via en Pro-life organisation til at beholde sit barn og en anden kvinde, som efter abort hjælpes via post-abortion Bible studies.

Efter endt læsning kan det imidlertid godt undre, at ingen f.eks. udtrykker ærgrelse over, at de ganske enkelt ikke ænsede at beskytte sig mod graviditet? Men derimod peger på andre mennesker og forhold, som svigtede. Der er i beretningerne nogle elementer af ansvarsfralæggelse, f.eks. når en siger sådan: “They have stolen my child, because nobody warned me” eller: “The government made it legal, so it must be okay. I was never told that abortion could be damaging my body or that I was taking another human life”.

Beretningerne er kendetegnet ved, at de alle udførligt beskriver årsager og forhold (forud for valget), som gjorde, at kvinderne ikke så anden udvej end abort. Endvidere at der fortælles om alle de svære følger, skylden, ensomheden, ødelagte muligheder for graviditet senere i livet osv., som fulgte efter aborten.

Trods gode (livs)vidnesbyrd – ikke mindst om nåden fra Gud!! – er det på mange måder fortvivlende læsning! Bl.a. fordi det er på så tyndt et grundlag, beslutningen om abort træffes. Det er et gennemgående tema, at kvinderne siger; “hvis bare ….. , så havde jeg ikke valgt abort” – og man føler virkelig med dem i den smerte. Alligevel forekommer det til dels at være en noget forenklet udlægning af situationen set i bagklogskabens lys. Jeg tror ikke, at det i virkelighedens verden nær ALTID vil forholde sig sådan, at hvis bare nogen havde advaret mig, hvis bare jeg havde set et scanningsbillede forud, hvis bare jeg havde vidst, at jeg ville få det svært efterfølgende osv….., så havde jeg ikke valgt abort. Valget er for mange i situationen mere komplekst, end det tager sig ud, når man er kommet “på den anden side”.

Trods alle forbehold inklusiv den noget amerikaniserede stil, vil jeg anbefale hæftet til kvinder og mænd – og måske især til helt unge piger – som står midt i overvejelsen om abort og i øvrigt til alle, som er involverede i mennesker, som står med den overvejelse. De personlige historier i hæftet vil uden tvivl give meget stof til eftertanke og konkret kunne bruges af den gravide, som overvejer abort. Desuden vil hæftet kunne være til hjælp for mennesker, som selv har været igennem et abortforløb, og som derfor vil kunne spejle sig i de tanker og følelser, som kommer til udtryk.

 

0.00