Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighedNæste indlæg: Forrige indlæg:
Valgkamp for de ufødte 2015

Foto: Kerstin Hoffmann

Valgkamp for de ufødte 2015

Retten til Liv appellerer til, at ønsket om at beskytte de ufødte får betydning for, hvor man sætter sit kryds.

De ufødte i valgkampen

31.maj 2015 – få dage efter folketingsvalget blev udskrevet, opsatte Retten til Liv valgplakater i en lang række større byer over hele landet.

doedsaarsager_web husk_mig_web valgplakat_web

Formålet med de tre plakater var at sætte abortproblematikken i relief og opfordre vælgerne til at sammensætte et folketing, der har den fornødne vilje og det fornødne mod til at adressere dette alvorlige etiske problem i vores samfund.

Abortproblematikken kan ikke rummes inden for partipolitiske skel, så derfor havde Retten til liv foretaget en undersøgelse på tværs af hele det politiske spektrum og spurgt hver enkelt kandidat, hvordan vedkommende stiller sig til dette grundlæggende etiske spørgsmål.
På hjemmesiden stemforlivet.dk kunne man således se, hvad forskellige folketingskandidater havde svaret på følgende tre spørgsmål:

  1. Mener du, abort er et etisk problem?
  2. Vil du arbejde for at begrænse antallet af aborter?
  3. Vil du arbejde aktivt for et Danmark, der beskytter alle ufødtes ret til at leve?

OMTALE: Folkebylden og folketingsvalget

I juni 2015 pirkede Retten til Liv igen til den danske folkebyld, hvilket forårsagede forargede smerteudbrud omgående. Med tre valgplakater formidledes helt klare budskaber om, at det ufødte barns sag skulle afgøre, hvor man satte sit kryds. Med 1.200 plakater i en snes byer og med en hjemmeside med 127 folketingskandidaters holdning til abort var vi med til at sætte dagsordenen i en tid, hvor alle bejlede til vælgernes opmærksomhed.

Plakater vækker vredeplakat-kbh

At plakaternes pointe blev bemærket – og benægtet – kom konkret til udtryk i Aarhus. En plakat, som med fire mennesker i alderen fra foster til farmor stillede spørgsmålet: ”Hvor mange mennesker ser du?”, fik folk op at kravle i lysmasterne, hvor der med graffiti blev sprayet et fedt ’3’, og på en anden plakat var fosteret sprayet over af kvindesymbolet ’♀’.
At abort er et emne, som skaber røre og oprørte udmeldinger, sås også i spillet, som omgærdede hjemmesiden, stemforlivet.dk. Selv om samtlige kandidater havde fået spørgsmålene tilsendt flere gange flere måneder inden valget, og selv om partimedlemmer normalt fritstilles i etiske emner, glimrede SF, Liberal Alliance, Venstre og Alternativet ved sit fravær, hvor kun henholdsvis 2, 1, 0 og 0 kandidater valgte at deltage. Og efterhånden som medierne begyndte at sætte fokus på hjemmesiden og nogle af kandidaternes udmeldinger, kom flere af dem krybende med ønsket om at få deres svar slettet.

Politisk motiverede pålæg om at nedtage plakater

Det meste var blevet nøje planlagt inden valget, og plakaternes lovlighed var blevet sikret. Alligevel endte et par håndfulde kommuner med at sende pålæg om fjernelse af plakaterne til os med juridiske begrundelser, som afspejlede en klar politisk holdning og ikke en objektiv vurdering. Plan B kørtes derfor i stilling, og i flere byer adopterede politikere vores plakater, så de kunne blive hængende. Tak til de KD-kandidater, der kom os til undsætning i denne knibe og trodsede frygten for, at aborttemaet skulle skygge for deres politik.

Afslører tabu

Kampagnen afdækkede taberemnet og afslørede tabuet. Generelt kom – ligesom med Korsmarken – især alt det juridiske ved kampagnen i mediernes fokus og ikke selve sagen. Men jeg er overbevist om, at aktionen har været med til at redde liv og rykket ved tavse beskueres holdninger.

Af Mads Dahl, stud. lingvistik og medlem af aktionsudvalget, juni 2015