Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighed
Organisation

Foto: Eva Bisgaard Larsen

Retten til Liv ledes af en bestyrelse

Fra vedtægterne: Bevægelsen ledes af en blandt de myndige medlemmer valgt bestyrelse på 9 medlemmer. Bestyrelsens medlemmer vælges for 2 år ad gangen. Genvalg kan finde sted.

Mød den siddende bestyrelse.

Årsmødet vælger bestyrelsen

Bevægelsen afholder hvert år i marts eller april måned et ordinært årsmøde. Traditionelt på lørdag før Maria Bebudelses Dag.
Dagsordenen for det ordinære årsmøde skal mindst indeholde:
1. Valg af dirigent
2. Beretning om bevægelsens virksomhed siden sidste årsmøde
3. Forelæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse
4. Fastlæggelse af medlemskontingent
5. Valg af medlemmer til bestyrelsen, jfr. § 7
6. Valg af medlemmer til repræsentantskab, jfr. § 9
7. Valg af revisor
8. Indkomne forslag
9. Eventuelt

Kommende årsmøde: 16. marts 2024 i Skjern

Læs fra seneste årsmøde