Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighed
Repræsentantskab

Fra vedtægterne:

§9: Til støtte for bevægelsens virke etableres et repræsentantskab på 40 medlemmer. På ordinære årsmøder vælges 10 repræsentanter. Forslag til repræsentantskabsmedlemmer kan stilles af ethvert medlem af bevægelsen. Forslag skal være bestyrelsens formand i hænde før årsmødet.
Snarest muligt efter det ordinære årsmøde udpeger bestyrelsen 10 repræsentanter. Valgte eller udpegede repræsentanter fungerer i 2 år. Afgår en repræsentant i utide, vælges/udpeges snarest muligt en ny repræsentant for resten af den pågældendes funktionsperiode. Bestyrelsens medlemmer kan deltage i repræsentantskabets møder, hvorfor indkaldelse tillige skal udsendes til bestyrelsen.

Medlemmer af repræsentantskabet i Retten til Liv

Frederik Bach, Vestervangsvej 4, Korning, 8700 Horsens
Maria Lykke Bentsen, Frydensbergvej 18, 9550 Mariager
Brian Christensen, Ellehammersvej 71, 7500 Holstebro
Gregers Mærsk Christensen, Tøndervej 17, 6000 Kolding
Birthe Dahl, Bakkedraget 14, 6940 Lem St.
Mads Mølgaard Dahl, Samsøgade 33, st. 8000 Aarhus C
Ivan Fomsgaard, Oldagerparken 32, 6900 Skjern
Søren Grinderslev, Birkeparken 234, 1.th, 5240 Odense NØ
Anders Sune Hansen, Sønderbro 4, 8310 Tranbjerg J
Helge Hoffmann, Ørslevklostervej 76, 7840 Højslev
Susanne Kristensen, Søndere Alle 25, 3700 Rønne
Irene Kjædegaard, Moltrupvej 36,2., 6100 Haderslev
Anne Grethe Larsen, Enggårdsvej 67, 6710 Esbjerg
Niels Fæhr Larsen, Nørretoftevej 25, 3200 Helsinge
Anni Lindemann, Westerallee16 c, 24937 Flensborg, Tyskland
Svend Løbner, Gl. Lundeborgvej 32,  Lundborg, 5874 Hesselager
Carsten Møller-Christensen, Vestergade 20, 3770 Allinge
Edel Holst Nielsen, Dankvart Dreyers Vej 28, 5230 Odense
Ruth Nielsen, Vænget 11, 9800 Hjørring
Marianne Karlsmose Nielsen, Birkevej 3, 6880 Tarm
Lisbeth Rask Nielsen, Horsevænget 13, 4800 Nykøbing Falster
Trine Holst Nielsen, Bymosevej 55b, 8210 Århus V
Jens Riis Nyborg, Jupitervej 10, Uglev, 7790 Thyholm
Anders Kjems Petersen, Zinnsgade 11, 1. tv., 2100 København Ø
Anne Marie Rask, Rosenbakken 12, 8600 Silkeborg
Sandra Ringsmose, Østervang 8, 7800 Skive
Vibe Ryberg, Bramstrupvej 49, 8370 Bramstrup
Søren Aalbæk Rønn, Høgevej 45, 4. tv., 8210 Aarhus V
Frederik Berggren Smidt, Ryesgade 117, 3. tv. 2100 København Ø
Teresa Starzynski, Slotsgade 65, 4800 Nykøbing Falster
Søren Stidsen, Vestermøllevej 4, 8380 Trige
Esper Thidemann, Bymosevej 35 A, 8210 Aarhus V
Maria Truelsen, Engbakken 45 st. tv, 2830 Virum
Orla Villekjær, Ganeråparken 12, 6900 Skjern
Nicolaj Wibe, Cedervej 1, Stjær, 8464 Galten
Agnethe Maltha Winther, Næsborgvej 62, 2.tv, 2650 Hvidovre