Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighed
Pro Life i EU

One of Us

Dette slogan var overskriften for iværksættelsen af en underskriftindsamling i EU i 2013. ”En af os” – så enkelt og præcist kan det siges som et modsvar til dem, der vil sætte spørgsmålstegn ved, hvor meget eller lidt menneske man er på dette tidspunkt. Og dermed om principperne for ligeværd og solidaritet også gælder dette mikroskopiske individ.

Udnyttelse af ”borger-initiativet”

Med Lissabon-traktaten fra 2011 blev ”borger-initiativet” indført i et forsøg på at reducere det demokratiske underskud i EU: Hvis mindst 7 forskellige lande fra EU kan blive enige om at fremsætte et forslag, og man indenfor 1 år er i stand til at indsamle mindst 1 million underskrifter i mindst 7 EU-lande, skal Kommissionen fremføre dette forslag for EU-parlamentet og Ministerrådet, som så skal behandle forslaget og afgive et svar indenfor 3 måneder. Svaret skal indledes med en høring ved organisationerne på højt niveau.

Menneskerettighederne som et tilknytningspunkt for abortmodstanden

Moderne kultur anser stadfæstelsen af menneskerettigheder som den største sejr for menneskeheden, og her er der et oplagt tilknytningspunkt for abortmodstanderne. Der er nemlig ikke tale om fuld ligeberettigelse imellem fødte og ufødte mennesker, før det anerkendes, at menneskerettighederne gælder ethvert individ med menneskelige gener, uanset kvaliteter i øvrigt. Hvis vi begynder at skelne og dermed diskriminere indenfor forskellige kategorier af mennesket, så lever vi ikke op til princippet om lighed for alle.
Derfor er det væsentligt, at menneskets værdi og kvalitet kobles til det befrugtede æg – som et subjekt og ikke et objekt, som noget afsluttet og ikke et middel, som en person og ikke en ting. Hvis denne værdi bliver indskrevet i loven og anerkendes af den kollektive tankegang og fornuft, vil det uvægerligt føre til et konkret forsvar for livet på det tidligste stadie.

Formåletoneofus_stor

Det ultimative mål er at princippet om menneskelig værdighed og retten til liv fra undfangelsen indskrives i EU-lovgivningen. Men initiativet sigtede også på at være kulturelt og pædagogisk stimulerende til at vække det europæiske menneskes ånd og konfrontere den enkelte med de overvældende angreb mod menneskeligt liv.

Underskriftindsamlingen 2013

I november 2013 kom ONE OF US, som det første ‘Borgerinitiativ’ nogensinde, i mål med næsten 1,9 millioner underskrifter!
Borgerinitiativet ONE OF US opfordrede EU til ved lov at anerkende det befrugtede æg som ”en af os” og indstille enhver finansiering af aktiviteter, der har med destruktion af menneskeligt liv at gøre, samt finansiel støtte til formål, der bl.a. fremmer abort i lande, hvor dette ikke er tilladt.
Dette blev udmøntet i en opfordring til EU-Kommissionen om at fremsætte et gennemarbejdet lovforslag, der skulle sikre, at livet beskyttes fra undfangelsen i al EU-lovgivning. Herefter skulle lovforslaget behandles i EU-parlamentet.

Kommissionen skyder ONE OF US ned

I april 2014 præsenterede folkene bag ONE OF US-initiativet den erklæring, som 1, 9 millioner borgere havde underskrevet, ved en høring for repræsentanter fra EU-kommissionen og EU-parlamentet.
Men EU-kommissionen afviste i et svar maj 2014 at gå videre med sagen og fastholdt derimod sin egen dagsorden, der bygger på en tro på, at stamcelleforskningen har et stort potentiale, og at adgang til sikre aborter er en naturlig del af kvinders seksuelle og reproduktive rettigheder. Et svar, som komiteen bag ONE OF US-initiativet indgav en klage over i august 2014.
(Kommissionens svar: http://ec.europa.eu/research/eci/one-of-us_en.pdf)

ONE OF US – en sammenslutning

I september 2014 stiftede de 25 europæiske Pro Life-organisationer, der deltog i underskriftindsamlingen ONE OF US, en ny europæisk Pro Life-sammenslutning med samme navn.
På nationalt plan fortsætter de enkelte landes Pro Life arbejde ganske som hidtil. Men dette nye partnerskab giver mulighed for en mere velorganiseret, målrettet og styrket indsats i Europa med afsmittende effekt i de enkelte lande.
En ny fase med en styrket Pro Life profil i Europa er indledt.

Ny underskriftindsamling 2016

Et af de første initiativer, den nye sammenslutning har taget, er at lægge et fornyet pres på EU-Kommissionen, for at får dem til at genoptage behandlingen af ONE OF US-initiativet.
I betragtning af den store folkelige opbakning til forslaget er det demokratisk set dybt problematisk, at kommissionen ikke vil lade forslaget komme til behandling i parlamentet. Derfor blev der i foråret 2016 udsendt en appel til professionelle inden for jura, sundhed og politik for at få deres støtte til en fornyet henvendelse til kommissionen. Formålet er at få kommissionen til at genoverveje sagen og give forslaget en demokratisk set ordentlig behandling.

Læs mere: oneofus.eu

Af Ellen Højlund Wibe, landssekretær, 2016