Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighedNæste indlæg: Forrige indlæg:
Abort som basal rettighed i EU?

Abort som basal rettighed i EU?

Torsdag sættes et radikalt forslag til afstemning i Europaparlamentet: "Beslutning om inddragelse af retten til abort i EU's charter om grundlæggende rettigheder" (opdateret).

Afstemning i EU-parlamentet på torsdag

På torsdag den 11. april 2024 skal Europa-Parlamentet stemme om “Beslutning om inddragelse af retten til abort i EU’s charter om grundlæggende rettigheder”.

Afstemningen er et resultat af en debat i parlamentet den 14. marts 2024, umiddelbart efter Frankrig havde indført retten til abort i sin forfatning.

Teksten i beslutningsforslaget er radikal. Den kræver et arbejde iværksat, der indskriver “fri, informeret, fuld og universel adgang til sikker og lovlig abort” i EU-charteret.

Modforslag

Forslaget er blevet udfordret af forskellige modforslag. At indføre abort i EU’s charter vil krænke det nærhedsprincip, der er den nødvendige lim, EU holdes sammen af. Det vil også udstille EU’s manglende kompetence i abortspørgsmålet. Desuden peges der på vigtigheden af i stedet at støtte den gravide kvinde i at gennemføre sin graviditet og det fundamentalt vigtige i at beskytte alle menneskers lige rettigheder.

Følg afstemningen

Det radikale beslutningsforslag, der skal stemmes om torsdag (og som kan følges her), har dog ikke bindende virkning, om det skulle få flertal. Det er alene en opfordring til at igangsætte en proces. Mest af alt skal forslaget nok ses som progressive europaparlamentsmedlemmers forsøg på at styrke deres position ved det kommende valg. Opbakningen til processen er dog bekymrende.

Du kan gøre noget: Skriv til din foretrukne EU-kandidat og gør opmærksom på, hvad du finder vigtigt i denne sammenhæng. Hvordan stemmer din kandidat?

Et EU, der beskytter alle sine borgere

Retten til Liv ønsker et EU, der beskytter alle sine borgere – både de ufødte og deres familier. Lad os arbejde imod det!

OPDATERING

Torsdag 11. april: Beslutningsforslaget blev vedtaget

“Det er dybt bekymrende at være vidne til, hvordan Europa-Parlamentet prioriterer radikaliserede politiske dagsordener over de grundlæggende rettigheder og værdier, der understøtter vores samfund”, siger Marina Casini, der er formand for Pro Life sammenslutningen One of Us. “Denne resolution ignorerer ikke kun menneskelivets værdighed, men underminerer også medlemsstaternes suverænitet.”

Baggrunden for udmeldingen fra One of Us er dagens afstemningen i EU-parlamentet. Her stemte et flertal på (336 for og 163 imod) for dette radikale beslutningsforslag, der kræver arbejde iværksat, der skal indskrive “fri, informeret, fuld og universel adgang til sikker og lovlig abort” i EU-charterets artikel 3.

One of Us, som Retten til Liv også er en del af, minder dog i sin pressemeddelelse om, at beslutningsforslaget ikke er bindende og at der i øvrigt ikke findes noget internationalt menneskerettighedsinstrument, der anerkender en grundlæggende ret til abort.

Næstformand Pablo Siegrist peger i den forbindelse på det groteske i, at den netop vedtagne resolution som sit retsgrundlag i flæng nævner talrige ikke bindende afgørelser fra Europa-Parlamentet selv og fra forskellige FN-organer på samme niveau som grundlæggende internationale traktater såsom verdenserklæringen og den europæiske menneskerettighedskonvention.
Den Europæiske Menneskerettighedskonvention, anerkender ikke en sådan ret, og Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol har aldrig medtaget en sådan ret i “retten til privatlivets fred” og har heller ikke effektive beføjelser til at gøre det.

Reguleringen af abort overlades til EU’s medlemsstater i overensstemmelse med subsidiaritetsprincippet, der er nedfældet i traktaterne. At blande sig i medlemslandenes lovgivning bekræfter EU-skeptikere i, at EU tilraner sig rettigheder, som er medlemsstaternes ansvar.
Fra One of Us-pressemelddelelse

Baggrund

Resolutionen, der blev stemt om:
1: Opfordring til at påbegynde et arbejde, der skal indføre retten til abort i EU-charter
(Støttet af socialdemokrater S&D, venstrefløjen m.fl.)

Modforslag
2: Afviser ethvert forsøg på at ændre chartret gennem forslag, der begrænser eller krænker menneskerettighederne. (Støttet af de konservative ECR)
3: Understreger, at ansvaret for abortlovgivning ligger hos medlemsstaterne i overensstemmelse med subsidiaritetsprincippet. (Støttet af Kristen demokraterne EPP)

Vedtaget dokument

Medtagelse af retten til abort i EUs charter

Stemmefordeling: 336 for, 163 imod, 39 ved ikke
Af de danske MEP’er stemte alene Pernille Weiss (K) og Anders Vistisen (DF) imod

Se her hvilken gruppe de danske medlemmer tilhører.

Sagsforløbet: EP 2024/2655(RSP)