Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighed
Årsmøde 2022

Formanden aflægger formandsberetning.

Foto: Ketty Dahl

Et velbesøgt årsmøde i Aarhus

Landsekretær Ellen Højlund Wibe aflægger sin arbejdsberetning.

Godt 80 medlemmer og interesserede fra hele landet deltog, da Retten til Liv afholdt sit årsmøde i det centrale Aarhus lørdag den 2. april.

Selve årsmødehandlingen blev indledt med formandsberetning af Jens Vindum, en række veloplagte rapporter fra foreningens medarbejdere, samt en kort og præcis gennemgang af et årsregnskab i balance og overskud.

Herefter var ordet frit og mange deltog i den efterfølgende drøftelse af foreningens aktiviteter.

Tak

Bestyrelsen tog ved årsmødet afsked med Jens Vindum, Nikolaj Hendriksen samt Johanne Blohm Enevoldsen. I stedet blev følgende valgt ind: Jurastuderende Pauline Balaban samt virksomhedskonsulent Jørn Blohm Knudsen.

Den afgående formand, Jens Vindum siger her tak til Nikolaj Hendriksen og Johanne Blohm Enevoldsen, der ligeledes stopper i bestyrelsen.

I repræsentantskabet blev der taget afsked med Marianne Karlsmose og Jens Riis Nyborg. Her blev følgende nyvalgt: Vagn Andersen, Skjern; Kamil Brogowicz, København; Karen-Maria Baun Hørlück, Græsted samt Johanne Blohm Enevoldsen, Hillerød.

Fra bestyrelsen lød en stor tak til både afgående bestyrelses- og repræsentantskabsmedlemmer, samt et varmt velkommen til de nye.

Hvordan forstå og påvirke vores samtid?

Foredragsholder Sørine Godfredsen gav en alvorlig og klog analyse af samtidens ændrede syn på eksistensen.

Eftermiddagen bød på et veloplagt foredrag ved sognepræst og debattør Sørine Godfredsen. Med udgangspunkt i bevægelsen hen imod en indførelse af aktiv dødshjælp i Danmark analyserede Gotfredsen det værdiskifte, der er på vej i vort samfund. Den åbenlyse parallel til abortproblematikken blev herefter draget.

Foredraget blev efterfulgt af en livlig debat, der lagde sin tyngde omkring spørgsmålet: Kan kampen for beskyttelse af ufødte vindes abortlovens cementering i det danske samfund taget i betragtning? Er det kræfterne og stigmatiseringen værd? Kan vi tillade os at lade være med at forsøge?

Læs referat af Sørine Gotfredsens foredrag i bladet LIV nr 2 2022

Lydoptagelse af foredraget (med visse tekniske problemer de første 10 minutter) kan rekvireres ved henvendelse på web@rettentilliv.dk.

Afrunding

Årsmødet blev afholdt i Aarhus Bykirkes lokaler, og dagen blev afrundet med en forbøns-gudstjeneste ved kirkens præst, Henrik Højlund.

 

Læs mere:

Årsmøde nr. 30 – referat.

Formandsberetning af formand Jens Vindum 2022

Arbejdsberetning af landssekretær Ellen Højlund Wibe 2022

Kommende Årsmøde 25. marts 2023 i Vejle