Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighedNæste indlæg: Forrige indlæg:
Eksperter på tværs af Europa underskriver appel

Eksperter på tværs af Europa underskriver appel

Er du jurist, arbejder du i sundhedsvæsnet eller er du politiker? Vær med til at beskytte ufødt liv i EU.

Gå til underskriftindsamling

På tværs af Europa stiller eksperter inden for sundhed, jura og politik sig bag en appel til EU om at sætte anerkendelsen af det ufødte menneske som ‘One of Us’ på det europæiske demokratis dagsorden, med det formål at målrette EU-støtten til etiske programmer, der ikke indebærer destruktion af menneskelige fostre.
Appellen kan underskrives frem til 9. maj 2017

Vi støtter underskriftindsamlingen

Et døende folk!

Når man i et samfund som det danske tager livet af ca. 1/5 af alle børn, før de bliver født, er vi som etnisk dansk samfund på vej til, lige så langsomt, at gå til grunde! Den udvikling ønsker jeg ikke.
I øvrigt synes jeg, at det er etisk og moralsk forkasteligt at tage livet af de allersvageste. De har ret til et liv – så godt og langt som muligt. Og vort samfund har hårdt brug for dem. Derfor vil jeg gerne støtte initiativet med min underskrift.

Aksel Holst Nielsen, Advokat (H)

Hvordan behandler vi de svageste?

Et samfund skal måles på, hvordan det behandler de svageste, og for mig at se er det begyndende menneskelige liv netop noget af det svageste, som derfor til enhver tid vil have brug for beskyttelse. Derfor vil jeg gerne støtte dette initiativ med min underskrift.

Ellen Kappelgaard, psykiater

 

PRESSEMEDDELELSE

Appel til EU-kommissionen: Genoptag afvist borgerinitiativ!

En underskriftsindsamling blandt jurister, læger og politikere skal lægge pres på EU-kommissionen for at få genovervejet et afvist EU-borgerinitiativ og iværksat en reel demokratisk behandling, der lever op til intentionerne bag ordningen i EU med borgerinitiativer.

One of Us er et EU-borgerinitiativ, der har til formål at fremme forslaget om, at EU for fremtiden skal afstå fra at støtte projekter inden for forskning og udvikling, som indebærer ødelæggelse af menneskelige fostre eller fosteranlæg. 1,9 millioner europæere har med deres underskrift støttet One of Us, som dermed er det største borgerinitiativ i EU hidtil. Det var forventningen, at EU-kommissionen ville lade forslaget komme til realitetsbehandling i EU-parlamentet. Men til dato har EU-kommissionen ikke været villig til på den måde at give forslaget en seriøs demokratisk behandling.

Demokratisk problematisk afvisning

I betragtning af den store folkelige opbakning til forslaget finder initiativtagerne bag One of Us det demokratisk set dybt problematisk, at kommissionen ikke vil lade forslaget komme til behandling i parlamentet. Derfor udsendes der nu en appel til professionelle inden for jura, sundhed og politik for at få deres støtte til en fornyet henvendelse til kommissionen. Formålet er at få kommissionen til at genoverveje sagen og give forslaget en demokratisk set ordentlig behandling.

Danske professionelle opfordres til at underskrive

Danske professionelle inden for jura, sundhed og politik opfordres til at støtte denne opfordring til EU-kommissionen.
Støtten til den fornyede appel til EU-kommissionen kan gives på følgende hjemmeside: One of Us appel

Underskriftsindsamlingen løber frem til 9. maj 2017, hvor pressefolk fra hele EU forventes at deltage i en afsluttende pressekonference i Paris omkring initiativet, og hvor en efterfølgende stor event forventes at samle op imod 2000 aktive Pro Life folk i EU.

Mere info: Ellen Højlund Wibe, landssekretær