Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighedNæste indlæg: Forrige indlæg:
Dansk pres på Færøerne for at indføre fri abort

Dansk pres på Færøerne for at indføre fri abort

En voksende organisering af kampen for fri abort på Færøerne sætter beskyttelsen af ufødte under pres

Reportage fra Færøerne maj 2018

Jeg fandt huset efter lidt besvær. Højt beliggende i den lille bygd Lamba på Østerø med en pragtfuld udsigt over hav, grønne fjelde med græssende får og skiftende skydække, der hele tiden får landskabet til at ændre karakter. Vi befinder os på Færøerne, og jeg skal mødes med formanden for den færøske søsterorganisation Provita, Sofus Gregersen, samt medlem af bestyrelsen, Hilda Viderø.

Huset rummer en historie. Eller snarere flere kvinders sorghistorie efter en abort. I dette hus har de fået værdifuld hjælp til heling af sår på sjælen efter en abort. Inspireret af ’Rachel Vineyard’-konceptet* har Provita igennem flere år tilbudt weekendseminar for abortramte kvinder i et støttende og ikke-dømmende miljø og med mulighed for sjælesørgeriske samtaler med en præst. De har erfaret, hvordan kvinder har kunnet vende tilbage til en hverdag, hvor skyld og skam ikke længere dominerede i hendes følelser og relationer, inklusiv relationen til Gud.

På Færøerne er det ufødte barn i udgangspunktet beskyttet af loven. Endnu. De har fastholdt den lovgivning, som gjaldt i Danmark fra 1956 og frem, til vi fik loven om fri abort**. Ligesom i sin tid i Danmark er der dog færøske kvinder, der lykkes i at bøje reglerne, så de får en abort, også selvom de ikke falder ind under nogen af undtagelserne. Ganske få tager til Danmark for at få en abort. Med alt betalt fra dansk side.

Mellem 2010 og 2014 blev der foretaget 50 aborter pr. 1000 levendefødte børn på Færøerne. I Danmark er det tilsvarende tal 265 aborter pr. 1000 levendefødte børn (2014). Stemningen i befolkningen viser stadig et flertal, 56 %, for at fastholde lovgivningen med de nuværende regler, mens 29 % går decideret ind for fri abort.

Hvilke tendenser tegner der sig for fremtiden spørger jeg mine færøske kolleger? I Lagtinget (deres Folketing) er det fifty-fifty for og imod fri abort, primært bestemt af partifarven. Der lægges med jævne mellemrum et stort pres fra danske politikere og lobbyisters side, for at færingerne skal lempe abortreglerne. En radioudsendelse om temaet i Radio 24-7 i februar bekræftede i høj grad dette. Sofus Gregersen tøver ikke med at kalde udsendelsen bestillingsarbejde fra færøske aborttilhængere, foranlediget af at man stod overfor, at Færøerne i løbet af sommeren 2018 skulle overtage det retsområde, som abortlovgivningen hører under. Den slags pres fra bl.a. Danmark får dog ofte den modsatte effekt, fortæller de. Færingerne oplever det som utidig indblanding i indre anliggender fra tidligere koloniherrer.

Men de beretter også om en voksende organisering af kampen for fri abort på Færøerne, bl.a. med stiftelsen af bevægelsen Frítt Val (Frit Valg). Og ikke mindst en ungdomsgeneration, som i stigende grad præges af vestlige, sekulære værdier og ikke i samme grad som hidtil overtager tidligere generationers kristne værdier. Endnu har den kristne tro dog mere rod i den færøske befolkning end i Danmark, men i Provita har de en udfordring, vi genkender: den principielle støtte blandt kristne er stor, men i praksis står man ofte alene i kampen.

 

* Rachel’s Vineyard er en international, kristen bevægelse, som fra USA har bredt sig til mange lande. På weekend-kurser tilbydes terapi for kvinder og mænd, der er ramt af Post Abort Syndrom.

**Abort er tilladt på Færøerne

  • hvis der er alvorlig fare for kvindens liv og helbred
  • hvis hun har været udsat for en sædelighedsforbrydelse
  • hvis der er nærliggende fare for, at fosteret lider af alvorlig og uhelbredelig mental eller
    fysisk sygdom
  • hvis kvinden skønnes uegnet til at tage vare på sit barn

Bragt i Retten til Livs blad LIV oktober 2018