Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighed
Årsmøde i Retten til Liv

Glimt fra salen Årsmødet 2017

Årsmøde i Retten til Liv

Kom og bliv fyldt med ny inspiration i kampen for at generobre de ufødtes menneskeværd i vores samfund!

Snilde slanger eller provokerende profeter

Vi lever i en post-kristen kultur. Retten til fri abort er for flertallet blevet en indlysende menneskeret. Strategien er vigtig, hvis holdninger skal rykkes.

Hvornår og hvordan bruger vi bedst provokationen – og hvornår skal vi tale ud fra en fælles grund og være imødekommende? Findes der overhovedet en fælles platform at tale ud fra? Hvordan griber vi det taktisk an, så barrierer nedbrydes, og den konstruktive dialog opstår? Vores vision er, at det moderne menneske må opdage, at ansvaret for de ufødte er ethvert menneskes sag!

Kom og hør Manuel Vigilius, kommunikationschef i COWI, give sine bud på udfordringerne fra vores samtid.

Program:

Kl. 9.30: Ankomst, kaffe m. rundstykker.
Kl. 10.00: Foreningens årsmøde. Bliv opdateret på abortsituationen og Retten til Livs indsats og hør om nye tiltag og planer.

Dagsordenen for det ordinære årsmøde
1. Valg af dirigent
2. Beretning om bevægelsens virksomhed siden sidste årsmøde
3. Forelæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse
4. Fastlæggelse af medlemskontingent
5. Valg af medlemmer til bestyrelsen, jfr. § 7
6. Valg af medlemmer til repræsentantskab, jfr. § 9
7. Valg af revisor
8. Indkomne forslag
9. Eventuelt

Kl. 12.00: Frokost.
Kl. 13.00: Snilde slanger eller provokerende profeter. Foredrag ved Manuel Vigilius, kommunikationschef i COWI. Efterfølgende drøftelse.
Kl. 15.00: Kaffe
Kl. 15.30: ’Hvad har de gang i … de unge i Retten til Liv?’
Kl. 16.00: Afslutning med forbøn
Kl. 16.30: Årsmødet slut.

Pris for deltagelse i årsmødet inklusiv forplejning: 100 kr.
Halv pris for studerende og unge under 18 år. Børn gratis.

Tilmelding til sekretariatet: jegvilleve@rettentilliv.dk / tlf.: 47 52 44 84
Hvis man ønsker frokost, er seneste tilmeldingsfrist den 15. marts.

Oplysninger