Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighedNæste indlæg: Forrige indlæg:
Kræfter i EU angriber ufødte og deres forsvarere

Foto: Ingimage

Kræfter i EU angriber ufødte og deres forsvarere

Nyt angreb på ngo'er og EU-medlemsstater, der forsvare ufødtes ret til livet, er undervejs. En underskriftindsamling, der fastholder respekten om det enkelte menneske fra undfangelse til naturlig død, er startet som modreaktion.

Ufødte og deres forsvarere trues

Et radikalt lovforslag i europaparlamentet, der løfter abort til at være en menneskeret, og en høring, der retter et voldsomt kritisk blik imod Pro Life ngo’er i EU, er to bekymrende initiativer, der er rullet i stilling i EU-regi i ly af coronapandemien.

Underskriftindsamling

Organisationen European Centre for Law and Justice (ECLJ), der har fulgt disse initiativer nøje, har nu startet en underskriftindsamling til forsvar for livets beskyttelse i EU.

ECLJ er den europæiske afdeling af en international ngo, der arbejder for at fremme og beskytte menneskerettigheder over hele verden med særlig fokus på beskyttelse af religiøse rettigheder og menneskets værdighed.

Abort som menneskerettighed?

Angrebet på ufødt liv i EU-regi består for det første af et beslutningsforslag fremlagt af FEMM (The Committee on Women’s Rights and Gender Equality) og forfattet af det kroatiske parlamentsmedlem Fred Matic. Her angives abort som en fundamental ret, og der opfordres til, at medlemslandene afskaffer lovgivning, der giver sundhedspersonale mulighed for at sige nej til medvirken ved abort af samvittighedshensyn.

I forslagets tekst fremføres det (s.7), at det faktum, at nogle lande stadig har love, der forbyder abort bortset fra helt særlige omstændigheder…. er en krænkelse af menneskerettighederne og en form for kønsbaseret krænkelse. Samtidig fremføres det, at medlemslande bør fjerne samvittighedsklausuler (s. 12), og at sådanne klausuler i øvrigt konsekvent bør omtales som en nægtelse af at yde medicinsk hjælp.

ECLJ beskriver beslutningsforslaget som ren propaganda, da indholdet intet juridisk grundlag har og ikke hører under EU’s kompetenceområde. Forslaget tilsidesætter både retten til liv og nærhedsprincippet for det enkelte land.

Et lignende beslutningsforslag, den såkaldte Estrela-rapport, blev da også i 2013 underkendt med den begrundelse, at spørgsmål vedrørende abort er et nationalt anliggende, som afgøres indenfor hvert enkelt medlemsland. Men nu prøver man altså igen.

Høring med abortlobbyen som hovedaktør

Den anden del af angrebet er et proaktivt forsøg på at ekskludere konservative organisationer fra den politiske arena i EU ved at fremstille dem som ”farlige for demokratiet og i opposition til EU’s værdier”.

Den 25. marts blev der afholdt en åben høring arrangeret af FEMM og INGE (Special Committee for foreign interference in all democratic processes in the EU, including disinformation), et nyoprettet organ. Høringen havde den meget ladede arbejdstitel: “Financing of anti-choice organisations.”

Den private organisationen Open Democracy, som deltog i høringen som bidragyder, arbejder selv meget aktivt netop for at ”afvæbne modstand” mod abort ved at opspore konservative grupper og angribe deres omdømme.

Ingen repræsentanter fra Pro Life-bevægelsen var inviteret til høringen.

Hyklerisk angreb

Men stigmatiseringen af Pro Life-organisationer som en antidemokratisk trussel under fremmed indflydelse er dybt hyklerisk. De organisationer, der står bag EU-høringen, har selv rødderne i store internationale organisationer med indflydelsesrige private donorer i ryggen. Ifølge ECLJ koordineres dette af Neil Datta, der er sekretær for Forum for Seksuelle og Reproduktive Rettigheder (EPF) i EU-regi. EPF blev oprettet i 2004 i samarbejde med International Planned Parenthood Federation og repræsenterer den væsentligste abort-lobby rettet mod parlamentsmedlemmerne i EU.

Hvor demokratisk er den proces lige?

Underskriv!

Vær med i underskriftindsamlingen, hvor det blandt andet lyder:

“Ethvert menneske fortjener via sin iboende værdighed og humanitet, at blive beskyttet fra undfangelsen og indtil naturlig død … Det kan aldrig blive en rettighed at slå et menneske ihjel med den begrundelse, at dets liv ikke er ønsket eller ønskværdigt længere.”