Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighed
Thi livet er stærkere end loven

Thi livet er stærkere end loven

Baggrund og debat

Lau Sander Esbensen
Syddansk Universitetsforlag

Hvorfor holdt det danske samfund op med at beskytte livet fra undfangelsen? Dette spørgsmål har historiker Lau Sander Esbensen sat sig for at besvare – og lad det være sagt med det samme: Dette er en bog med et ærinde. Som det bliver sagt i indledningen: ”Det forhold, at abortsituationen om nogen er der, hvor vores principielle opfattelse af livet afgøres, gør den til et af den moderne verdens konstituerende øjeblikke”. Aborthistorien handler om et samfund, der bevæger sig fra ét menneskesyn til et andet, og det er en historie, vi stadig påvirkes dybt af.

Køb på forlaget

ANMELDELSE

Af Kerstin Hoffmann, kommunikationssekretær

En grundbog – og grundig bog – om abortsagen

Hvorfor holdt det danske samfund op med at beskytte livet fra undfangelsen? Dette spørgsmål har historiker Lau Sander Esbensen sat sig for at besvare i bogen ”Thi Livet er stærkere end Loven…” – om Danmarks moderne aborthistorie.

En historie, der har sat dybe spor

Lad det være sagt med det samme: dette er en bog med et ærinde. Som det bliver sagt i indledningen: ”Det forhold, at abortsituationen om nogen er der, hvor vores principielle opfattelse af livet afgøres, gør den til et af den moderne verdens konstituerende øjeblikke”. Aborthistorien handler om et samfund, der bevæger sig fra ét menneskesyn til et andet, og det er en historie, vi stadig påvirkes dybt af.
Historien har en række milepæle: de fire svangerskabslove (1939, 1956, 1970 og 1973). Men hvor vi ofte opfatter den sidste – indførelsen af fri abort i 1973 – som den mest skælsættende, er bogens budskab, at det er ved den første svangerskabslov, at det egentlige skred sker.

Den enkeltes ret satte sig igennem

Op gennem 20’erne og 30’erne satte en mindre, men stadig mere synlig gruppe kvinder abortforbuddet under pres. Nogle fik en abortvenlig læge til at udføre aborten efter nødretsprincippet (fare for hendes liv), andre søgte det illegale marked eller udførte aborten selv. Anklager for fosterfordrivelse endte meget ofte med frifindelse, da kvinderne opnåede stor sympati ved de netop indførte nævningedomstole. Denne uorden var baggrunden for det politiske ønske om at lovgive og indramme aborten. Men projektet mislykkedes. En ny insisteren på den enkeltes ret til at skabe sin egen tilværelse havde sat sig igennem, og det bragte ubemærket et nyt menneskesyn med sig. Troen på, at livet har en absolut værdi, blev fortrængt af en ny tanke om, at livets værdi afhænger af den kvalitet, det konkrete liv har.

Livet mistede værdien i sig selv

En af denne bogs store styrker er den meget nuancerede og grundige analyse af netop denne problematik: det moderne menneske og det menneskesyn det bragte med sig. Hvis vi i dag skal gøre os håb om at nå vore medmennesker med budskabet om, at livet har værdi i sig selv, så giver det rigtig god mening at beskæftige sig med, hvorfor det moderne menneske forlod dette menneskesyn, og hvor ubevidst dette skete.

Aflivning af sejlivede myter

Derudover er bogen fuld af spændende informationer og analyser. Der er aflivningen af myten om de illegale aborters farlighed. Allerede i 30’erne konstaterede man, at de illegale aborter ikke var farligere end de legale. Alligevel har denne myte fået lov til at spille en afgørende politisk rolle helt op til i dag. Der er også den overraskende konstatering, at de relativt mange illegale abort i efterkrigstiden var en løsning, der blev brugt af de kompetente og velbjergede og fungerede som ”et værn mod det uvelkomne anslag fra en uventet graviditet.” De virkeligt nødlidende og svagt stillede søgte Mødrehjælpen – for at få hjælp til at gennemføre graviditeten, ikke for at få abort. Der er også den interessante analyse af, hvordan enhver liberalisering af abortloven igangsatte en betydelig vækst i antallet af aborter. Lovgivningens blåstempling skabte et markant øget abortbehov.

Hvad gør aborten ved vort samfund?

Bogen afrundes med en udfordring. Hvad gør aborten ved vores samfund? Hvad gør den ved det enkelte menneske? Hvad sker der, når man grundlæggende må tage forbehold over for sin egen eksistens? Forfatteren konkluderer, at selvvirkeliggørelsen, som var målet for den aborthistoriske bevægelse, mislykkedes. ”Den ide om liv, der er medfortalt i aborten, passer simpelthen ikke til sådan, som vi inderst inde gerne vil leve.”
Dette er en grundbog for enhver, der beskæftiger sig med abortsagen. Køb den og læs den!!

Alle varianter: