Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighedNæste indlæg: Forrige indlæg:

Irlands ufødte på valg

Irland afholder folkeafstemning om abort 25. maj

Irland:

Den irske regering har vedtaget, at befolkningen 25. maj skal spørges om den ønsker at bevare den passage i den irske forfatning, der beskytter ufødt liv på linje med moderens liv (The Eighth Amendment)*, eller om de i stedet vil indføre adgang til abort.

Der ventes en voldsom debat, for som Kim Bildsøe Lassen siger det: “Det er selve idéen om liv og død, irerne skal tage stilling til.” I Irland er abort kun tilladt, hvis der er fare for moderens liv.

Det er tredje gang irerne bliver bedt om at forholde sig til dette spørgsmål. I både 1992 og 2002 stemte et flertal nej til at fjerne beskyttelsen af de ufødte.

Utidig indblanding

Afstemningen er blevet en realitet efter et langvarigt internationalt pres. Indenfor de sidste halvandet år har FN’s komité for menneskerettigheder to gange i kraftige vendinger kritiseret den irske abortlov for at være for streng. I begge tilfælde foranlediget af en klage indgivet af en kvinde, der måtte tage til udlandet få den senabort, hun ønskede.

Pro Life-bevægelsen i Irland anser med rette FN’s indblanding som utidig og som en del af den ideologiske kampagne, der pågår i FN for at gøre fri abort til en menneskeret.

Anbefaler fri abort til 12. uge

Det udvalg under det irske parlament, der har lavet forarbejdet til folkeafstemningen, anbefaler, at The Eighth Amendment afskaffes og erstattes af en lovgivning, der tillader fri abort til og med 12. uge og åbner også muligheden for senere aborter (en lovgivning tæt på den danske). Disse anbefalinger er dog langt mere vidtgående end mange irere havde forestillet sig.

Empati som argument

Irland har været et fyrtårn for den europæiske Pro Life-bevægelse. Et land midt i Europa, der med befolkningens stærke opbakning beskytter sine ufødte og finder andre løsninger end abort – det har været til stor inspiration for os andre.

Men nu trues denne beskyttelse, og som hovedargument for forfatningsændringen anføres, at det er dobbeltmoralsk at have en lovgivning, som man ved ikke bliver overholdt, og at man må vise empati med den kvinde, der er i knibe.

Vis både barnet og kvinden empati

Men retmæssigheden af en konkret lovgivning afhænger jo ikke af, om den overholdes. I denne sag er der et mere grundlæggende spørgsmål på spil, nemlig spørgsmålet om, hvordan man ser på den ufødte: Er den ufødte et menneske, som os andre, for så har hun/han krav på samme beskyttelse, som ethvert andet menneske. Det er dette irerne skal tage stillng til ved folkeafstemningen. At værne om ethvert menneskes enestående værdi og naturlige ret til livet er ikke en modsætning til at hjælpe den kvinde, der står med en vanskelig graviditet, tværtimod.

Dr. Ruth Cullen, der er talsperson for den irske Pro Life-organisation Pro Life Campaign, tror på en fortsat beskyttelse af ufødte i Irland: “I de kommende uger vil det blive tydeligt, at vi vil få fri abort, hvis regeringens forslag bliver vedtaget ved folkeaftemningen. Når dette går op for folk, har jeg stor tillid til, at de vil stemme for en bevarelse af the Eighth Amendment med en fornyet iver efter at bygge et samfund, der byder både gravide kvinder og deres børn velkommen,” sagde hun til pressen.

 

*The Eighth Amendment:  “The State acknowledges the right to life of the unborn and, with due regard to the equal right to life of the mother, guarantees in its laws to respect, and, as far as practicable, by its laws to defend and vindicate that right.”