Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighed

Giv det ufødte handicappede barn lovens beskyttelse!

STATSMINISTERIET
Prins Jørgens Gård 11
1218 København K
1. november 2002

Til statsminister Anders Fogh Rasmussen!

De ufødte børn, der lider af et handicap, nyder ingen beskyttelse i Danmark. Ifølge dansk lov må man tage deres liv helt frem til fødslen. De opspores ved intensiv fosterdiagnostik og aborteres i et kraftigt stigende omfang. Særligt børn med Downs Syndrom er i søgelyset.

Nye undersøgelsesmetoder gør det muligt at opspore op mod 90% af alle Downs-børn, før de bliver født. Man har regnet på de sparede omsorgsudgifter og fundet ud af, at det rent økonomisk kan betale sig at undersøge alle fostre, hvis de, der har Downs, aborteres i stedet for at blive født. Netop nu agter Sundhedsstyrelsen at tilbyde alle gravide kvinder denne nye undersøgelse, der kan fjerne børn med Downs fra gadebilledet – og fra hele vores samfund.
Man argumenterer for undersøgelsen med, at ingen forældre tvinges til at lade sig undersøge eller vælge abort. Men alle vil dog blive påtvunget valget! Er det sundhedsstyrelsen og ikke folketinget, der lægger handicappolitikken i dette land? Har Sundhedsstyrelsen frie hænder til at bestemme, hvilke valg forældre skal stilles i, og med hvilken intensitet et bestemt handicap skal jages? Hvor frit er i øvrigt forældrenes valg, når samfundet har signaleret, at det ikke ønsker dyre handicappede børn?

Retten til Liv ønsker at advare imod denne snigende umenneskeliggørelse. Danmark var engang et kristent land, der værnede den enkeltes liv og beskyttede den svage. Er det samfund, vi er ved at skabe, værd at leve i? Et samfund, hvor de svage bliver luget ud, og kun de stærke, der ikke har brug for hinanden, er tilbage? Kan en sådan praksis forenes med Deres kristne tro?

Et handicappet barn er ikke et valg, men en opgave for både forældre og samfund. Derfor opfordrer vi Dem hermed til at stoppe denne klapjagt på børn med Downs syndrom. Lad ikke kynisme erstatte respekt og omsorg for den svage. Giv ikke forældre ubærlige valg.

Vi opfordrer Dem til øjeblikkelig at sikre, at det ufødte, handicappede barn må nyde lovens beskyttelse og samfundets omsorg.

På vegne af foreningen Retten til Liv

Speciallæge Laurits Bjerre, formand

og

cand. med. Kerstin Hoffmann, landssekretær

Dette brev blev afleveret til statsministeren ved en demonstration foran Christiansborg 1. november 2002. Anledningen var amternes indførelse af de nye screeningsprocedurer, hvor alle kvinder tilbydes en fosterundersøgelse, der primært sigter imod at opspore og abortere børn med Downs syndrom.