Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighedNæste indlæg: Forrige indlæg:
EU: "Abortforbud er kønsbaseret vold"

EU: "Abortforbud er kønsbaseret vold"

EU Parlamentet har vedtaget en stærkt liberal hensigtserklæring på abortområdet

Trist vedtagelse i Europaparlamentet

Europaparlamentet har vedtaget en samlet resolution om kvinders rettigheder, der gør fri abort til en EU-standard. Matić Resolutionen, kaldes den, efter det kroatiske parlamentsmedlem Fred Matić, der har fremsat resolutionen på vegne af FEMM (The Committee on Women’s Rights and Gender Equality).
Resolutionens indhold er ikke juridisk bindende for medlemsstaterne, men en opfordring til at rette ind.

Den omfattende tekst påtaler mange vigtige indsatsområder såsom beskyttelse af kvinder under graviditet og moderskab, lige adgang til sygdomsforebyggelse, beskyttelse mod vold og diskrimination osv. Men helt centralt i rapporten ligger et kontroversielt afsnit om abort. Dette afsnit har været længe undervejs, og en vedtagelse er flere gange blevet forhindret under mere konservative sammensætninger af parlamentet.

Abort en rettighed?

Men nu er denne fælles EU-standard, som medlemslandene opfordres til at rette ind efter, desværre blevet vedtaget. Et væsentligt nederlag for MEP’s, der kæmper for ufødtes rettigheder er, at abort nu betegnes som en del af en kvindes SRHR (sexual and reproductive health and right). Medlemslande opfordres til at tilpasse deres lovgivning, så kvinder gives fri adgang til abort tidligt i graviditeten og derudover, når det skønnes nødvendigt. Abortforbud betegnes direkte som kønsbaseret vold.

Samvittighedsfriheden trues

Samtidig mistænkeliggøres samvittighedsklausulen – dette at sundhedspersonale kan sige nej til at medvirke ved abort af etiske grunde. Medlemsstaterne opfordres til ‘at gennemføre effektive lovgivnings- og håndhævelsesmæssige foranstaltninger, der sikrer, at “samvittighedsklausulen” ikke bringer kvinders rettidige adgang til SRH-behandling  i fare.’

Matić Resolutionen blev vedtaget den 24. juni med 378 stemmer for, 255 imod og med 42, der undlod at stemme.
Læs kritisk analyse fra ECLJ