Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighedNæste indlæg: Forrige indlæg:
Europadomstol afviser svenske jordemødre

Foto: Ingimage

Europadomstol afviser svenske jordemødre

Menneskerettighedsdomstolen i Strasbourg har pure afvist at behandle sagen om to jordemødre, der ikke må arbejde i Sverige, hvis de nægter at medvirke ved abort.

Samvittighedsfrihed afvist

To skandinaviske jordemødre, svenskfødte Ellinor Grimmark og norskfødte Linda Steen, kan ikke kan få job inden for deres fag i Sverige, fordi de nægter at medvirke ved abort. Dette forhold har de forsøgt prøvet ved Europadomstolen, efter at have tabt alle søgsmål ved de svenske domstole.
Men Europadomstolen, hvor bl.a. den svenske dommer Erik Wennerström sidder, har pure afvist sagen.

Sverige går enegang i Europa

Menneskerettighedsadvokat Ruth Nordström, der repræsenterer Grimmark og Steen, påpeger efter afgørelsen det dybt problematiske i, at jordemødre, der påberåber sig samvittighedsfrihed, i princippet udelukkes fra at udøve deres erhverv i Sverige – og dette i en situation, hvor der er mangel på jordemødre.
“Resten af ​​EU-landene og stort set alle medlemsstater i Europarådet, herunder Norge og Danmark, har en generel bestemmelse om samvittighedsfrihed eller særlig regulering af samvittighedsfrihed for sundhedspersonale. Dette bør også være muligt i Sverige,” siger hun til Valdenidag.se

Fælles kirkelig udtalelse

Sagen har også vakt opsigt i det kirkelige Sverige. 77 kirkeledere på tværs af konfessioner og fra alle teologiske lag har i en fælles udtalelse kritiseret Menneskerettighedsdomstolens afgørelse.

”Samvittighedsfrihed er en menneskerettighed. Den er klart formuleret i Den Europæiske Menneskerettighedskonvention, og vi finder det meget bemærkelsesværdigt, at retsvæsenet har valgt ikke at håndhæve denne rettighed,” skriver de i udtalelsen. Samtidig påpeger kirkelederne, at dette jo ikke kun berører spørgsmålet om abort. Kunne man forestille sig, at man i det svenske sundhedsvæsen ville påtvinge ansatte at udføre aktiv dødshjælp, hvis dette på et tidspunkt tillades ved lov?

Tvivl om domstolens uafhængighed

Dette, at den svenske dommer, Erik Wennerström, der har arbejdet for den svenske regering i 20 år, har haft væsentlig indflydelse i en så principiel sag vækker også undren i Sverige.
“[Det] sætter spørgsmålstegn ved domstolens uafhængighed og dommernes uvildighed og er i strid med de regler, som Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol selv pålægger stater på dette område. Det er desto mere problematisk, da domstolens magt er ekstraordinær,” skriver den svenske tænketank Claphamsinstitutet i en pressemeddelelse.

Find afgørelserne her: GrimarkSteen