Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighed
Årsmøde 25. marts i Vejle

Årsmøde 25. marts i Vejle

Velkommen til årsmøde 2023 – 50 året for fri abort!

Forsvar for ufødte i en verdslig kultur

Er det muligt at sætte en ny dagsorden for abortdebatten i Danmark? At vende debatten til en samtale om ufødtes ligeværd og ret til beskyttelse mod vold?

Der findes kloge og saglige svar på de klassiske indvendinger som f.eks. ’kvindens ret over egen krop’. Vi kan møde modparten på en måde, der rummer dennes bekymring og indbyder til samtale. Det er faktisk muligt at skyde karikaturen af den selvretfærdige abortmodstander ned, skabe nysgerrighed og ændre holdninger.

Kom og hør Emily Albrecht fra Equal Right’s Institute, USA. Hun vil også fortælle nyt fra den seneste udvikling i USA med den ændrede adgang til abort i mange stater siden Højesteretsafgørelsen sidste sommer.

Program

 • Kl. 9.30: Ankomst, kaffe og rundstykker
 • Kl. 10.00: Foreningens årsmøde ifølge vedtægterne
  Hør bl.a. om foreningens tiltag i forbindelse med 50 året
 • Kl. 12.15: Frokost
 • Kl. 13.00: Markering af Retten til Livs 30 års jubilæum:
  Abortkampen dengang og i dag – er der en læring? v. Orla Villekjær
 • Kl. 13.30: Forsvar for ufødte i en verdslig kultur
  Foredrag ved Emily Albrecht fra Equal Right’s Institute
  NB Foredraget vil blive oversat til dansk
 • Kl. 15.15: Kaffepause
 • Kl. 16.00: Tværkirkelig fredsgudstjeneste for det ufødte barn v. Orla Villekjær m. fl.
 • Kl. 16.45: Afrunding af årsmødet
  NB Der er gode rammer for at tage børn med.

PRIS for deltagelse i årsmødet inklusiv forplejning undervejs: 150 kr. og 250 kr. for par
For foredraget alene: 100 kr. Halv pris for studerende og unge under 25 år. Børn gratis.
TILMELDING til sekretariatet: ellen@rettentilliv.dk  –  tlf.: 47 52 44 84.
Hvis frokost ønskes, er seneste tilmeldingsfrist 22. marts

Emily Albrecht – hvem er hun?

Gæstetaler: Emily Albrecht, Director of Education & Outreach, Equal Rights Institute

Emily AlbrechtUSA og Danmark har fulgtes ad gennem 50 år med fri abort. Men modsat herhjemme har modstanden imod abort haft et stærkt og vedholdende tag i den amerikanske befolkning. Hvad er det, der årti efter årti har engageret nye generationer til forsvar for ufødtes lige ret til beskyttelse?

En af forklaringerne er organisationer som Equal Right’s Institute (ERI). ERI’s mål er at opmuntre unge til at tale frimodigt med deres venner om abort udrustet med logiske og overbevisende argumenter. Retten til Liv har med et stadigt voksende udbytte haft et tæt samarbejde med ERI de sidste fem år. Derfor er det også oplagt at markere 50 året sammen med en af ERI’s centrale unge ledere: Emily Albrecht!

Emily Albrecht er ansvarlig uddannelsesleder ved Equal Right’s Institute. Hun har stor erfaring med dialog-arbejdet blandt studerende. Hun er samtidig en efterspurgt foredragsholder i både sekulære og kristelige sammenhænge og optræder jævnligt i interviews og debatter på TV og radio i USA.

Emily brænder for, at næste generation må blive rustet til forsvaret for alle menneskers lige ret til livet. Fra sin egen studietid har hun selv erfaret ubehaget ved at befinde sig i omgivelser, der overvejende er for abort. Derfor har hun et stort ønske om at klæde folk på til at forstå og formulere deres pro-life overbevisning på en konstruktiv og empatisk måde. Som hun selv siger:
”Jeg ønsker at give unge pro-life’ere mulighed for at vende karikaturen af pro-life-bevægelsen på hovedet og blive kendt som de mest kærlige, respektfulde og sagligt argumenterende, som deres jævnaldrende nogensinde har mødt”.

Vi har alle brug for at udrustes med argumenter, der holder i mødet med omgivelser, der hylder den fri abort.

Meld dig til årsmødet!

Oplysninger