Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighedNæste indlæg: Forrige indlæg:
Kristelig Lægeforening forsvarer 12 ugers grænsen

Foto: Ingimage

Kristelig Lægeforening forsvarer 12 ugers grænsen

Aborter og en abortgrænse ved den 12. uge kan være det mindst ulykkelige, mener Kristelig Lægeforening.

På det muliges præmisser

Kristelig Lægeforening appellerer i en udtalelse til, at abortgrænsen ved 12. uge bevares. Synspunktet forsvares med seks advarende eksempler på, hvad en hævet abortgrænse kan medføre.

Men samtidig tilsidesætter foreningen sin principielle modstand mod abort på det muliges præmisser:
“Vi er ikke tilhængere af abort, fordi vi ser fostret som et menneske – med lige så meget ret til liv som alle andre. Livet begynder, når biologien begynder at sætte et nyt menneske sammen med egen DNA og hjerterytme. Fostret er ganske vist afhængig af kvinden, men den afhængighed repræsenterer en selvstændig pointe og værdi: At vi som mennesker fra vugge til grav, fra fosterstadie til det sidste åndedrag i større eller mindre grad er afhængige af andre menneskers respekt og omsorg.
Men livet er ikke ideelt, og derfor kan aborter og en abortgrænse ved den 12. uge være det mindst ulykkelige.”

KOMMENTAR: At anerkende det enkelte individs ret til liv uden at kæmpe for dets ret til ikke at blive slået ihjel, forekommer som en umulig position, at sætte sig selv i. Vi kan ikke vente på en ideel verden, før vi begynder at kæmpe imod drab på udsatte og svage. Denne opgave starter i dag, og her er brug for alle gode kræfter!

Respons fra Kristelig Lægeforening

Opdatering 11. januar 2024: TAK til Kristelig Lægeforening for at række ud med et ønske om at uddybe foreningens standpunkt i forhold til abortgrænsen:

RESPONS fra Kristelig Lægeforening angående Retten til Livs kommentar på Kristelig Lægeforenings udtale angående ændring af abortgrænsen fra 12. uge til 18. uge.

Retten til Livs kommentar skaber en undren, og der findes behov for uddybelse. Det er afgørende for forståelsen af Kristelig Lægeforenings udtalelse, at den læses ind i den aktuelle samfundsdebat, hvor der desværre er konsensus om at ændre abortgrænsen fra 12. uge til 18. uge. Dette gælder for flere politiske partier, Etisk råd, Dansk selskab for Obstetrik og Gynækologi osv.

Som Retten til Liv refererer i kommentaren er Kristelig Lægeforening grundlæggende imod provokeret abort. Det kan ikke understreges nok!
Imidlertid handler den aktuelle offentlig debat ikke om afskaffelse af provokeret abort, og derfor er vores tilgang en smule anderledes: Vi ønsker som forening, at vores udtalelse modtages som et relevant og velfunderet modspark i den offentlige debat angående ændring af abortgrænsen – derfor argumenterer vi imod en ændring af abortgrænsen med udgangspunkt i den nuværende abortgrænse. Vi forsøger at balancere mellem det pragmatiske og ideologiske.

Kristelig Lægeforening og Retten til Liv er begge forankret i overbevisningen om livets ukrænkelighed og om, at menneskes værdi ikke stadfæstes ud fra, om det er levedygtigt uden for livmoderen. Uanset hvad folkeopinionen end måtte mene.

Ida Guldberg
formand for Kristelig Lægeforening