Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighed
Bønner for det ufødte barn

Bønner for det ufødte barn

Denne bog er en opfordring til alle kristne: Tag bønnen for de ufødte med i hverdagen!

Bed for det ufødte barn!

Det danske folk lever i klar modstrid med Guds vilje. Ved at tillade, anbefale og foretage abort gør samfundet sig skyldig i drab på medmennesker. Hver gang svigtes en mor.

Kirken kan ikke leve i fred med disse kendsgerninger, men må lade Guds ord afsløre kœrlighedsløsheden, anråbe Gud om tilgivelse og hjœlp og åbne sine døre for
dem, der er i nød.

Denne bog er en opfordring til alle kristne: Tag bønnen for de ufødte med i hverdagen! Gør forbønnen til en fast del af søndagens gudstjeneste! Afhold sœrgudstjenester i bod og bøn! Bed uden ophør!

Bønnebogen er delt i tre afsnit

Første del indeholder bønner til offentlig brug. Disse er udarbejdet på baggrund af bønner, der alle har vœret brugt i dansk eller norsk kirkelig sammenhœng.

Anden del indeholder bønner til brug i den personlige andagt, i en bedegruppe eller i sjœlesorg. Disse bønner er skrevet af mennesker, der har stået i eller tœt på en abortsituation.

I bogens tredje afsnit stilles et par forslag til, hvordan en forbønsgudstjeneste eller offentlig forbønshandling kunne afholdes. I disse forslag indgår bønnerne fra bogens første afsnit.

Bogen er pt udgået, men kan downloades her: Bønner for det ufødte barn