Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighedNæste indlæg: Forrige indlæg:
Skal lytte til fosterets hjerte før abort

Foto: Ingimage

Skal lytte til fosterets hjerte før abort

BLOG: Er ny lovgivning i Ungarn et forsvar for ufødte eller en sejr for kynismen?

Abort og informeret samtykke

I Ungarn øges kravet nu til det informerede samtykke inden abortindgrebet. Den abortsøgende kvinde skal vide, hvad hun beder om. Fremover skal sundhedspersonale dokumentere, at den abortsøgende kvinde er blevet præsenteret for “faktorer, der vidner om fosterets fungerende vitale funktioner på en klart identificerbar måde,” lyder lovteksten. I praksis betyder det, at hun skal lytte til sit fosters hjertelyd, før hun kan blive henvist til abort.

Sparsom information i dansk praksis

I Danmark er situationen helt modsat. Her står det sparsomt til med information om fosteret, da man ønsker at undgå enhver problematisering af kvindens valg. F.eks. forhindrer man omhyggeligt, at den abortsøgende får ultralyd-skærmen at se, når fosterets alder skal fastlægges før en abort. Men hvorfor må danske kvinder ikke vide, hvad det er, de er i færd med? Hvis et ultralydsbillede får en kvinde til at genoverveje sin beslutning, er der måske netop aspekter af hendes situation, hun ikke har fået tænkt igennem.

På sociale medier dukker der ind imellem ulykkelige beretninger op fra kvinder, der sørger, fordi de alt for sent (måske under en medicinsk abort) bliver konfronteret med, at det udstødte foster er et selvstændigt og fint lille menneske.

Vigtig viden

Helt overordnet må man bifalde tiltag, der afdækker, at det er et lille menneske, der mister livet i en abort. Viden om den ufødte som en ligeværdig del af ‘den menneskelige familie’, som menneskerettighedserklæringen udtrykker det, er en forudsætning for den samfundsdebat, der ændrer holdninger. Og en holdningsændring er grundlæggende nødvendig, hvis den ufødte skal opnå lovens beskyttelse i et demokratisk samfund.

En sejr for kynismen?

På trods af disse overvejelser er der alligevel noget ved den nye ungarske lovgivning, der bekymrer. Ifølge den ungarske indenrigsminister Sándor Pintér, der har præsenteret den nye lovgivning, viser undersøgelser, at næsten to tredjedele af den ungarske befolkning forbinder begyndelsen af et barns liv med det første hjerteslag.

Hvad sker der, når man meget konkret konfronterer abortsøgende kvinder med den virkelighed, at den ufødte er et menneske, men fastholder, at de har ret til at få dette lille menneske slået ihjel? Intentionen med den nye lov er antagelig at få kvinder til at fravælge abort ad frivillighedens vej. Men kan man på den måde ‘privatisere’ dette etiske problem? Ender denne nye lov med at blive en sejr for kynismen?

Viden forpligter

Viden om det ufødte menneske forpligter. Den ufødte kan lige så lidt som enhver af os andre forsvare sig mod overgreb med hjertelyden alene. Lad os derfor kæmpe for retfærdige samfund, hvor det er utænkeligt at tage et medmenneskes liv, og hvor dette afspejles i lovgivningen.