Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighedNæste indlæg: Forrige indlæg:
Ønsker regeringen ubegrænset adgang til abort?

Foto: Pixabay

Ønsker regeringen ubegrænset adgang til abort?

BLOG: Regeringen giver WHO's anbefaling om ubegrænset adgang til abort sin udelte støtte.

Svar til sundhedsudvalget

Regeringen bakker ubetinget op om WHO’s nye anbefalinger på abortområdet, fremgår det af et svar, som sundhedsministeren netop har afgivet i sundhedsudvalget.

WHO opfordrer til, at alle barrierer for adgang til abort fjernes. Det drejer sig om ‘kriminalisering af abort, obligatorisk ventetid og krav om godkendelse fra andre parter som f.eks. familiemedlemmer, partner eller myndigheder’. Men det gælder også alle grænser for, hvornår i en graviditet en abort kan foretages.

“Det kan ikke understreges nok, hvor vigtigt det er at beskytte kvinders og pigers sundhed, blandt andet gennem sikker adgang til abort. De nye retningslinjer understøtter arbejdet for at øge adgangen til sikker abort og kan medvirke til liberalisering af abortlovgivningen globalt,” skriver Magnus Heunicke.

Hvad med den danske abortlov?

Man spørger uvilkårligt sig selv, hvad sundhedsministeren har af planer for den danske abortlov. I Danmark er abort jo kriminaliseret, når fosteret skønnes at være levedygtigt; er den gravide ikke myndig, stilles der krav om, at forældre eller en værge underskriver anmodningen om abort; er den gravide efter 12. uge, skal et regionalt samråd (en myndighed) godkende abortansøgningen.

Sundhedsministeren lægger vægt på WHO’s vurdering af, at enhver abortbegrænsning fører til farlige illegale aborter. Men er det en vurdering, de danske sundhedsmyndigheder deler? Og hvis man kan indskrænke adgang til abort i Danmark uden at kvinder dør i illegale aborter, hvorfor så ikke andre steder? Er der slet ingen, der får den tanke, at det slet ikke er abort, ulykkeligt gravide kvinder ude i verden efterspørger, men bedre livsmuligheder?

Det ideologiske abortprojekt

Noget tyder på, at det slet ikke erde illegale aborter og kvinders sundhed, der er kernen i sundhedsministerens fuldtonende opbakning til WHO, men det ideologisk projekt, der har skrevet det ufødte menneske ud af fællesskabet.

Sundhedsministeren slutter sit svar: “I Danmark vægter vi individets ret til at træffe valg om egen krop, liv og fremtid højt, og derfor bakker vi også fuldt ud op om WHOs indsatser for at øge adgangen til sikker abort og beskytte seksuel og reproduktiv sundhed og rettigheder globalt.”

Det er sundhedsudvalgets formand, Jane Heitmann (V), der har stillet spørgsmålet til sundhedsministeren.