Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighedNæste indlæg: Forrige indlæg:

Svenske jordemødre må enten udføre abort eller miste deres job

Den svenske arbejdsret har afgjort, at hospitaler godt må afvise at ansætte jordemødre, der ikke vil udføre abort.

Sverige:

Ellinor Grimmark blev afvist, da hun i sit første job som nyuddannet jordemor gjorde opmærksom på, at hun af samvittighedsgrunde ikke kunne medvirke ved abort. Hun søgte derefter arbejde på to andre hospitaler, men blev afvist på samme baggrund begge steder og arbejder i dag i Norge. Nu har den svenske arbejdsret afgjort, at de tre hospitaler havde ret til at afvise Ellinor Grimmark, og at hun ikke har været udsat for diskrimination.

Samvittighedsfrihed i Europa:

Grimmark vil indbringe sagen for Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol. Europarådet vedtog 2010 en resolution, der stadfæster, at ingen – hverken enkeltpersoner, hospitaler eller institutioner skal tvinges, holdes ansvarlige eller diskrimineres for at nægte at udføre, huse, assistere ved eller henvise til en abort. Denne resolution har Sverige tydeligvis valgt at gå imod.

Så trist at vore svenske naboer ikke respekterer og beskytter sundhedspersonales helt basale ret til følge sin samvittighed.

Læs mere: HumanRightsLawyers – The Washington Times