Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighedForrige indlæg:
Amnesty angriber lægers samvittighedsfrihed

Ingimage

Amnesty angriber lægers samvittighedsfrihed

BLOG: Ved at kalde et abortindgreb en 'sundhedsydelse' argumenterer Amnesty Irland for, at fritagelse fra at udføre abort af samvittighedsgrunde er uacceptabelt og skal forhindres.

Abort en sundhedsydelse?

Stephen Bowen, administrerende direktør for Amnesty International i Irland, udtaler på baggrund af organisationens årlige rapport: “Adgang til sundhedsydelser er en menneskeret, og disse huller i både lovgivning og praksis skal lukkes i en fart. Der er stadig alt for mange gravide kvinder, der må rejse til udlandet og som bliver stigmatiseret. Det faktum, at nogle sundhedsprofessionelle med henvisning til deres samvittighed nægter at give sundhedsydelser, er uacceptabelt.
Det er ingen menneskeret at nægte at yde sundhedsydelser på baggrund af samvittighed eller religiøs overbevisning i international lov. Tværtimod – regeringen er forpligtet til at beskytte alles menneskeret til adgang til sundhedsydelser.”

Samvittighedsfriheden sikret af Europarådet 2010

Det er langt fra første gang, at lægers ret til at nægte medvirken ved abort angribes. I 2010 blev det gennem Europarådet forsøgt at begrænse samvittighedsfriheden og stille krav om registrering af sundhedspersonale, der efterspurgte den. Men Europarådet stadfæstede i stedet gennem resolution 1763, at ingen – hverken enkeltpersoner, hospitaler eller institutioner skal tvinges, holdes ansvarlige eller diskrimineres for at nægte at udføre, huse, assistere ved eller henvise til en abort.

Den forkerte kamp, Amnesty!

Det er til stadighed forbløffende, at Amnesty så aggressivt og vedholdende kæmper for kvinders adgang til abort og tilsvarende konsekvent nægter at anerkende, at den ufødte er et lille menneske, der har brug for beskyttelse. Fra at være magthavernes vagthund har organisationen på et par årtier fuldstændig tilpasset sig elitens ideologiske krav.

At beskytte alle menneskers adgang til sundhed er et godt og stærkt princip. Alle gravide skal have adgang til sundhedsydelser og sikres en tryg og ligeværdig plads i samfundet med adgang til samme goder, som den ikke-gravide. Ingen skal diskrimineres, fordi de bærer en lille ny borger ind i verden.

Men en abort handler ikke om sundhed, når det gælder en sund og ukompliceret graviditet. Den ene patient i dette indgreb bliver slået ihjel, frataget sine helt basale rettigheder.

Læger, der engageret og dygtigt stiller hele deres faglighed til rådighed for den gravide kvinde, men som ikke vil bruge den til at gøre nogen fortræd, burde påkalde sig Amnestys respekt og opbakning – ikke kastes under bussen!