Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighedNæste indlæg: Forrige indlæg:
Babyluger: Rapport med nuancer!

Babyluger: Rapport med nuancer!

Babyluger kan betyde, at flere børn får et godt og trygt liv med en adoptionsfamile. Prisen er, at de ikke kender deres ophav.

Rapport: Ingen lette løsninger

Sundhedsministeriet har bedt Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd (VIVE) undersøge internationale erfaringer med babyluger. Anledningen er, at et politisk flertal bestående af Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti ønsker oprettelse af babyluger i Danmark med satspuljemidler.
Undersøgelsens hovedresultat, der også har præget pressedækningen af sagen, er, at det ikke generelt kan dokumenteres, at babyluger giver færre efterladte spædbørn.

Gode resultater fra Californien og Tyskland

Dykker man ned i teksten er der dog mange nuancer. Resultater fra både Californien (s. 47) og Tyskland (s. 56) viser, at anonyme tilbud giver et fald i antallet af spædbørn, der efterlades ulovligt. I begge tilfælde er antallet af kvinder, der benytter de anonyme tilbud dog større end faldet i antallet efterladte spædbørn. Omkostningen ved at redde denne mindre gruppe er altså, at der forekommer flere hittebørn – dvs. børn, der ikke kender deres ophav.
Og som rapporten konkluderer: Det kan ske, fordi flere mødre vil benytte disse tilbud, som ellers alternativt havde valgt at få en abort, beholde barnet eller bortadoptere barnet via almindelige kanaler.
Det er dog ikke alle interviewede fagpersoner, der opfatter dette negativt, da dette jo betyder, at børn, der ellers ville have fået et dårligt liv (eller slet ikke noget liv), bliver afleveret og får mulighed for en mere tryg opvækst hos en adoptivfamilie. (s. 66)

Babyluger kan oprettes med små midler

Og metoden behøver heller ikke at koste mange ekstra ressourcer. To jordemødre med ansvar for sårbare gravide fra henholdsvis Rigshospitalet og Hvidovre fremhæver således i rapporten et konkret forslag om at etablere babyluger i tilknytning til neonatal-klinikker. Her vil det være forbundet med små økonomiske udgifter, da funktionen kan indgå i det eksisterende vagtteam. (s.66)

Babyluger kan ikke stå alene

Alle er dog enige om, at babyluger ikke kan stå alene, og at tilgængelige anonyme veje ind i sundhedsvæsnet er afgørende, hvis kvinder skal finde den hjælp, de har brug for omkring fødsel eller bortadoption. (s. 67)

Find rapporten her: Indsatser mod forekomst af hittebørn.