Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighedNæste indlæg: Forrige indlæg:
Brev om abort til Folketingskandidater gav respons

Foto: Ingimage

Brev om abort til Folketingskandidater gav respons

Mange reagerede på opfordring til at tage ansvar for det ufødte liv - nogle med afvisning, andre med eftertænksomhed!

En personlig opfordring

Retten til Liv har sendt et brev personligt til landets 800 folketingskandidater med en opfordring til også at kæmpe for de ufødtes menneskeret.

“Vi ved godt, at alle spørgsmålstegn, der stilles ved den frie abort, bliver betragtet som en trussel mod kvindens frihed og selvbestemmelse. Men hvorfor er der ingen, der spørger til barnets frihed og selvbestemmelse? Hvorfor ikke gøre det til din målsætning at hjælpe både kvinden og barnet? Du kunne kæmpe for at give kvinden i en krisegraviditet andre handlemuligheder end at skille sig af med sit barn i en abort. Hun fortjener et bedre valg – og hendes barn fortjener det!”

Læs hele brevet her: Kære folketingskandidat.

Eftertænksomhed på tværs af partiskel

Mange af kanddaterne brugte tid i en travl valgkamp på at svare på brevet. Mellem en del afvisende svar kom også  – på tværs af partiskel – en lang række eftertænksomme tilbagemeldinger. Se et udpluk her:

“Tak for jeres henvendelse. Som læge og sundhedspolitisk ordfører er jeg fuldstændig enig med jer i, at antallet af aborter i Danmark er skræmmende højt.”

“Jeg ændrer ikke mening mht. abort … men jeres mail giver anledning til eftertanke.”

“Vi synes, det er bekymrende, at der er så mange, der vælger at få en abort. Men folk skal have retten til at vælge fri abort. For at nedbringe antallet af aborter ønsker vi, at der er tilbud om støtte, hjælp og rådgivning til personer, der ønsker en abort. Vi ønsker også at sikre en bedre hjælp i forbindelse med bortadoption, så dette kunne blive et alternativ til abort.”

“Tak for jeres mail, som jeg har læst til ende. Jeg bifalder jeres ofte gode indspark i debatten, som jeg dog ikke altid er enig i.”

“Jeg vil dog medgive at vi i den grad også har en etisk forpligtelse over for det ufødte liv. Jeg er netop blevet farfar, og den kærlighed jeg følte, da jeg så mit lille barnebarn, og den følelse af ansvar og forpligtelse til at give hende et godt liv, der fylder min søn og mig er så usigelig stærk og smuk, at jeg sagtens kan følge den etiske tankegang, der ligger bag modstanden mod at afbryde noget så vidunderligt og fantastisk som et nyt liv. Din appel har givet mig stof til eftertanke.”

“Tak for jeres mail om dette vigtige emne. Jeg oplever at abort er en meget sørgelig hændelse.”

“I skriver, at der er mellem 14- og 15.000 ufødte børn om året, grundet fri abort. Det lyder selvfølgelig vildt, når man hører det.”

“Jeg er modstander af abort for mit eget vedkommende … Jeg tror på livet starter ved befrugtningen. Dette er en etisk diskussion, den er blevet normativ og er måske nødvendig at tage på en anderledes måde.”

Kristendemokraterne

Også fra Kristendemokraterne fik vi mange tilbagemeldinger.

Eks: “Udgangspunktet er det ufødte barns ret til liv. Menneskerettighederne er for alle. Derfor bør målet jo være, at der gennemføres så få provokerede abort som overhovedet muligt! KDs politiske analyse er, at vi for at komme bedst muligt frem i retning af dette mål her og nu først og fremmest bør arbejde for en lovændring, som indfører obligatorisk rådgivning af alle abortsøgende, før de kan fremsætte et evt ønske om provokeret abort.”

Meget tyder på, at KD med sin nye linje, der freder kvindens ret til at få en abort, kan finde forbundsfæller i de øvrige partier til at nedbringe aborttallet.

Anledning til dialog

Den største gevinst ved at henvende sig personligt til den enkelte folketingskandidat er, at det giver anledning til direkte og konstruktiv dialog om abort og de ufødtes menneskeværd. Alene af den grund kunne vi godt finde på at gentage projektet!

Retten til liv arbejder for, at alle mennesker skal have samme retsbeskyttelse – fødte som ufødte. Alle politiske initiativer, der peger i den retning får vores opbakning.