Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighedNæste indlæg: Forrige indlæg:
Er du ONE OF US?

oneofus.eu

One of Us

Er du ONE OF US?

Der er mere end nogensinde før brug for et fælles europæisk forsvar for livet!

Skriv under!

Vi lever i et EU, hvor den franske præsident Emmanuel Macron har stillet sig i spidsen for en kampagne, der vil indføje adgang til fri abort, som en rettighed i EU’s charter af fundamentale rettigheder. Vi lever i et EU, hvor parlamentet netop har vedtaget en resolution, der opfordrer kommissionen til at gå videre med denne plan. Vi lever i et EU, der afholder parlamentsvalg, og hvor adgang til abort bliver et centralt tema.

Der er mere end nogensinde før brug for et fælles europæisk forsvar for livet!
Vil du være med i et fællesskab, der forsvarer livet?

Bliv “en af os” – forsvar livet!

One of Us, der er paraplyorganisation for en lang række pro life-organisationer i EU, inviterer dig til at være med i et fælles forsvar for alle menneskers liv og værdighed! One of Us inviterer dig til at underskrive en appel: Bliv “en af os”, forsvar livet!

Se videoen med borgerappellen på oneofus.eu. Underskriv appellen og vær med til at vise, at vi er mange, der ønsker at beskytte menneskets liv og værdighed i Europa. (Find appellen i oversættelse nederst).

EU-parlamentsvalget står for døren. Vær med til at vise, hvilket EU du ønsker dig!

Skriv under!

APPEL

Du er ONE OF US (en af os), hvis du anerkender betydningen af familien som det sted, hvor børn kan modtage oplæring og frit opbygge deres individuelle identitet, grundfæstet med respekt i deres nationale kultur.

Du er er ONE OF US, hvis du mener, at Den Europæiske Union skal udvise respekt for unionens medlemsstater og ikke forsøge at overskride de grænser, som er sat for den i unionens traktater.

Du er er ONE OF US, hvis du harmes ved at se spædbørn blive solgt som forbrugsgoder og se kvinder blive regnet for udrugningsmaskiner og blive betalt for at være det.

Du er er ONE OF US, hvis du værdsætter din familie, dine naboer, din by, dit land og Europa, uden at ignorere dem, der lider nød i din nærhed.

Du er er ONE OF US, hvis du mener, at mennesket er en del af løsningen i forhold til naturen, og at økologiske problemer kun kan genoprettes gennem mænds og kvinders kreative indsats.

Du er er ONE OF US, hvis du mener, at et menneskes liv og skæbne aldrig må blive afskrevet ved nogen lov. Ethvert menneskeligt liv, lige fra dets ydmyge begyndelse til dets sidste øjeblikke, har en iboende værdi, som berettiger det til vores beskyttelse under alle forhold.

Vær med til at skabe en ny vision for Europa: Bliv ONE OF US. ONE OF US – lad os give os selv en god fremtid.

Skriv under!