Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighedNæste indlæg: Forrige indlæg:

FN-organer arbejder målrettet for abort

Tekst i Menneskerettighedskonvention om 'Retten til liv' tolkes nu direkte som 'ret til abort'.

FN og retten til abort

Menneskerettighedskomiteen, der løbende fortolker menneskerettighederne og overvåger, at de bliver overholdt rundt omkring i verden, har vedtaget, at artikel 6 i “Den internationale konvention om borgerlige og politiske rettigheder”, der omhandler ‘Retten til liv’, nu skal  forstås sådan, at en kvindes ret til liv indbefatter retten til at få abort. Fortolkningen har betegnelsen General Comment No. 36‘.

Ifølge dokumentet skal regeringer “fjerne eksisterende barrierer, der nægter kvinder effektiv adgang til sikker og lovlig abort”, herunder barrierer, der skyldes, at læger kan have etiske forbehold over for at udføre abort.

Pres på lande, der begrænser adgang til abort

Komiteens tolkning af traktaten kan dog kun betragtes som vejledende, da en forpligtende ændring af traktaten vil kræve en beslutning i generalforsamlingen. Ikke desto mindre vil denne nye fortolkning blive brugt til at lægge pres på lande som f.eks. Polen, der fortsat forbyder eller begrænser adgang til abort.

Instruks til FN-personel

Samtidigt har den del af FN-systemet, der beskæftiger sig med kvinders lige adgang til retfærdighed, udgivet en manual, der instruerer FN-personel i, hvordan man påvirker nationer til at acceptere fri abort som en del af ‘seksuelle- og reproduktive rettigheder’. A Practitioner’s Toolkit on Women’s Access to Justice Programming.

At forbyde abort kaldes ‘tortur’.

En af manualens anbefalinger er at adressere abort som tortur. Allerede i 2017 blev det indføjet i de generelle anbefalinger til Kvindekonventionen, at kriminalisering af abort (eller alene dette at forhindre adgang til abort) kan betragtes som tortur, ondskabsful, umenneskelig og nedværdigende behandling på linje med tvangsaborter og vold mod kvinder. CEDAW/C/GC/35, para. 18)

De svageste svigtes

Man undrer sig! Føromtalte artikel 6, starter med ordene: “Ethvert menneske har en iboende ret til livet. Denne ret skal beskyttes ved lov. Ingen skal vilkårligt fratages sit liv.” Det er skræmmende, når det, der var tænkt som et sikkert værn mod overgreb på de svageste og mest udsatte i denne verden, bliver brugt til netop at prisgive en gruppe, der ikke kan kæmpe for sig selv – de ufødte.

Lad os støtte alle gode kræfter, der kæmper for at opretholde den oprindelige og indlysende forståelse – at også det ufødte menneske skal beskyttes ved lov!