Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighed
Bestil et møde

 

Landssekretær Ellen Højlund Wibe tilbyder følgende emner:

1. Retten til Liv – hvem, hvad, hvorfor?

Retten til Livs historie og bevæggrunde for at gå ind i kampen mod fri abort. Hvor ligger udfordringerne i dag?
Et tema, der kan holdes som et kortere oplæg (10-15 min.) eller bredes ud til almindelig foredrags-længde.

2. Menneskesyn og menneskeværd – hvad gør det ved os at leve i en abortåben kultur?

Vejen frem mod fri abort, herunder myter og fakta. Hvordan blev menneskesynet påvirket undervejs, og hvilke spor ser vi i dag af fri abort i samfundet og i den enkelte? Hvordan taler det kristne menneskesyn ind i dette?

3. På livets side – i et sorteringssamfund

Sorteringssamfund hører en grum fortid til – eller gør det? Hvordan foregår ’sorteringen’ i dag? Hvilket menneskesyn gør sig gældende, og hvordan taler det kristne menneskesyn ind i dette?

4. Abort som tabu i kirken

Smuldrer abortmodstanden blandt kristne? Den negative fremstilling af abortmodstanden kan gøre det svært at identificere sig med den. Måske er det abortmodstandernes metoder, der er problemet? Hvor opstår berøringsangsten, og hvordan bliver forsvaret for de ufødte (igen) alle kristnes sag?

Kontakt Ellen Højlund Wibe

Abortlinieleder Karina Borcher Andersen tilbyder følgende emner:

1. Mødet med samfundets selvfølgelighed omkring abort og det abortramte menneske

”Abort er et nødvendigt onde”. ”Et dårligt liv er ikke et liv”. ”En ung mor er en dårlig mor.”
Hvordan kan vi med et kristent menneskesyn møde og forstå de fortællinger og selvfølgeligheder om abort, der florerer i samfundet? Med afvisning? Med foragt? Med forståelse? Og hvordan kan vi ind i dette møde det menneske, der kæmper med tvivl, tunge følelser, sorg, skyld og/eller skam på grund af en abort?

2. Abortlinien – hvem, hvad og hvordan?

Om Abortliniens arbejde, herunder: Hvem henvender sig til Abortlinien, og hvad er de mest gængse problemstillinger? Hvordan ydes der rådgivning, og kan man yde kompetent rådgivning, når man er imod abort? Hvorfor giver det mening, at Retten til Liv står bag Abortlinien?

3. Den tabuiserede sorg

”Jeg fik en abort for 2 år siden og fortryder det hver eneste dag.” Mange kvinder oplever psykiske følger efter en abort og mange oplever, at der er et tabu forbundet med denne sorg over et barn, som de selv valgte fra. Hvordan kan vi hjælpe disse kvinder? Og hvordan kan vi begynde at tale åbent og ærligt om, hvad en abort gør ved mange kvinder?

Kontakt Karina Borcher Andersen

Undervisning

Retten til Liv deltager gerne i undervisning rettet mod:

  • folkeskolens ældste klasser
  • efterskoler
  • konfirmander
  • unge på lejre, stævner mv.

Vi tilrettelægger gerne et undervisningsforløb ud fra aktuelle ønsker.

Kontakt landssekretæren.

Udover dækning af transportudgifter kræves ikke honorar.