Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighedNæste indlæg: Forrige indlæg:
Kritik af etiske vaccineforbehold

Foto: Ingimage

Kritik af etiske vaccineforbehold

En gruppe læger kritiserer Retten til Livs vaccineudmeldinger for at være unuancerede. Retten til Liv svarer på kritikken.

Er der en reelt etisk problematik?

Fem læger har i et brev henvendt sig til Retten til Livs bestyrelse i anledningen af Retten til Livs udmeldinger vedr. COVID-19 vacciner.

“Vi er nogle læger, der mener, at disse markeringer er for unuancerede og kan føre til, at nogle mennesker på forkert grundlag fravælger COVID-19 vaccination med deraf følgende konsekvenser (sygdom og eventuel død) for dem og deres omgivelser,” skriver de.
Helt konkret mener de fem læger ikke, at brugen af HEK293 celler udgør et etisk problem. Læs her brevet og argumentationen i sin helhed..

Information og debat en forudsætning for at skabe forandring

Retten til Livs bestyrelse takker i et svar for henvendelsen. Der er brug for den gode samtale, når der skal skabes klarhed i etiske spørgsmål, der angår os alle. Dog præciserer bestyrelsen, at Retten til Liv ikke er enig i de fem lægers vurdering af den etiske problematik. Her er mere på spil end nuancer.

Retten til Liv fastholder, at brugen af fostercelleprodukter i industrien udgør en etisk problematik og ønsker, at denne praksis må ophøre. Dette er dog et samfundsansvar og ikke et ansvar, der kan pålægges det enkelte menneske, men det forudsætter, at der kan tales åbent om sagen.

Retten til Liv ser det ikke som sin opgave at udstikke ’retningslinjer’ for sine medlemmer. Ansvaret for at tage stilling må altid påhvile det enkelte menneske, hvor alle etiske vinkler må tages med i betragtning.
Læs her svaret fra Retten til Livs bestyrelse.

En stadig aktuel debat

Henvendelsen kommer samtidig med, at en vaccine fra Johnson & Johnson, der også benytter fostercelleprodukter i produktionen, godkendes i EU.

I USA, hvor denne vaccine allerede benyttes, udtaler biskopper, at den rejser ’moralske bekymringer’, og anbefaler, at man i stedet vælger en vaccine fra Pfizer eller Moderna – hvis det er muligt.

“Hvis man ikke synes, at der skal være fri abort, så mener man nok heller ikke, at der skal være biomedicinsk forskning baseret på celler, som stammer fra abortvæv.”

Martin Tolstrup, afdelingsleder, Aarhus Universitetshospital i Jyllandsposten

Jyllandsposten, der har afdækket den etiske problematisering af COVID-19 vacciner, har spurgt forskellige trossamfund i Danmark, hvordan de stiller sig.

Ifølge avisen har Vatikanet i Troslærekongregationen fastslået, at det er moralsk acceptabelt at modtage covid-19-vacciner. Begrundelsen for denne afgørelse er, at man skal skelne mellem nær og fjern brug af fostervæv, forklarer den katolske biskop i Danmark, Czeslaw Kozon. “Troslærekongregationens godkendelse af brugen af vaccinerne er således på ingen måde en godkendelse af brug af væv fra aborterede fostre, og kongregationen opfordrer til udvikling af produktionsmetoder, der ikke skaber moralske og samvittighedsmæssige dilemmaer”, uddyber biskoppen.

Flere andre religiøse organisationer lader det være op til den enkelte selv at vurdere, om de vil modtage en vaccine fra Astrazeneca eller Johnson & Johnson, skriver avisen.

Relateret læsning

Covid-19 vacciner og abort

Brev til Sundhedsstyrelsen