Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighedNæste indlæg: Forrige indlæg:
Støtteerklæring til ofrene for 50 års abortpolitik

Støtteerklæring til ofrene for 50 års abortpolitik

Her ved afslutningen af 50året for den fri abort, står fem kirkelige organisationer bag en støtteerklæring til ofrene for 50 års abortpolitik.

Støtteerklæring:

Vi erklærer vores støtte til alle, der gennem 50 år har lidt som følge af den danske abortlovgivning.

Vi vil støtte dem, for hvem den frie abort ikke er fri: Kvinder, der presses til abort.

Den fri abort har givet samfundet som helhed, men særligt mænd, en mulighed for at lægge pres på gravide kvinder, hvis barn er til ulejlighed. At få et barn er en social begivenhed, og enhver modvilje fra dem, man er afhængig af, udgør et pres.
Alle børn skal være velkomne, og enhver kvinde, der er gravid, skal møde omsorg og støtte til den opgave, hun står overfor. Også når graviditeten er uventet.

Vi vil støtte dem, der har fået ar på sjælen ved at medvirke til abort, og som savner tilgivelse.

Abort involverer rigtig mange mennesker, både kvinder og mænd. Mange har handlet ud fra de bedste intentioner, men har siden erkendt, at det var forkert.
Til alle jer: Der er tilgivelse at få. Som medmennesker, der ofte fejler, vil vi byde jer velkomne i vores fællesskaber af tilgivne.

Vi vil støtte dem, som lider under en umenneskelig perfekthedskultur. Dem, der hver dag spørger sig selv: ”Er jeg god nok?”

Fri abort og de mange screeninger, den ufødte udsættes for de første måneder af sit liv, tvinger enhver ny dansker gennem en udvælgelsesproces. Om vi vil det eller ej, så siger det til landets borgere: ”Nogle er ikke gode nok”.
Vi er ikke immune over for perfekthedskulturen i vores egne fællesskaber heller. Men vi vil den ikke. Vi vil insistere på det menneskesyn, at alle er værdifulde og velkomne helt fra undfangelsen.

Vi vil støtte de mennesker, som med den fri abort er blevet frataget deres basale ret til livet.

Her i 50-året vil abort blive debatteret og genovervejet, efter at lovgivningen i det væsentlige har stået urørt i de sidste 50 år. Særligt abortgrænsen udfordres, da 12-ugers grænsen ikke begrundes i etiske argumenter, men i praktikaliteter. Vi byder debatten velkommen, men vi efterspørger en grundlæggende afklaring: Hvad er det, det ufødte menneske ikke lever op til, siden det nægtes samfundets beskyttelse? Efter 50 år med fri abort skylder abortens tilhængere at svare på det.
Vi erklærer vores støtte til det ufødte menneske som ligeværdigt og med samme iboende ret til livet som ethvert andet medlem af den menneskelige familie. Vi erklærer vores støtte til et samfund, der frimodigt vælger at beskytte alle sine borgere og træder nye stier uden om aborten og ind i en større social omsorg for alle mennesker, fra undfangelse til naturlig død.

Hans-Ole Bækgaard, formand for Indre Mission,
Peter Rask, formand for Luthersk Missionsforening
Per Ladekjær, formand for Kristeligt Forbund for Studerende
Jens Lomborg, formand for Evangelisk Luthersk Netværk
Kristoffer Dahl, formand for Retten til Liv