Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighed
Historien bag

Et kig ind på grunden 2010

Foto: Kerstin Hoffmann

Åbning 4. januar 1999

Abortmindelunden januar 1999

Foreningens stifter Orla Villekjær ved åbningen af Abortmindelunden 4. januar 1999

Abortmindelunden blev åbnet mandag den 4. januar 1999 på 55-årsdagen for Kaj Munks martyrium. Mindelunden ligger i Vedersø som nærmeste nabo til Vedersø Kirke, hvor digterpræsten Kaj Munk virkede.

Jordstykket, som mindelunden er anlagt på, blev stillet til rådighed af medstifter af Abortmindelunden, lektor Arne Munk, der havde arvet det efter sin far. Grunden er nu overdraget til Retten til Liv af nu afdøde Arne Munk, samt dennes hustru Hanne Munk.

Indvielse

Ved en gudstjeneste 12. juni 2000 blev grunden indviet i Faderens og Sønnens og Helligåndens navn til Abortmindelund for Danmark.

Abortmindelunden blev indviet til at tjene fire formål:

  • At være et minde om de dræbte ufødte.
  • At være et råb til de ansvarlige om at standse overgrebene på de ufødte.
  • At være et kald til den enkelte og til kirken om at kæmpe for ethvert menneskes ret til livet.
  • At være et sted, hvor abortramte, ved at søge Guds tilgivelse kan finde fred og nyt liv.

Obelisk

Kort over den oprindelige indretning

Kort over den oprindelige indretning af Abortmindelunden

Ved indvielsen blev en godt 2 meter høj obelisk afsløret. Under overskriften “I dødens tjeneste” satte den fokus på det ansvar, som påhviler enhver, der aktivt eller passivt prisgiver det ufødte barn.

Danmarkskort

Abortmindelunden - danmarkskort

Danmarkskortet med søjlerne, der markerer antallet af aborter i de forskellige amter.

Juni 2003 blev der i Abortmindelunden anlagt et landkort nedlagt i lyse sten. Med en række søjler blev antallet af aborter i de daværende amter markeret.

Retssagen

Da Ringkøbing Kommune hørte om åbningen af Abortmindelunden gav kommunen påbud om at fjerne mindestenen, der blev afsløret ved åbningen i 1999. Dette påbud lykkedes det foreningen at få Naturklagenævnet til at ophæve.

Senere vedtog man en lokalplan med det formål at forhindre udbygning af Abortmindelunden. Med hjemmel heri og i Planloven meddelte Ringkøbing Kommune senere påbud om fjernelse af både Obelisk og Danmarkskort.

Retten til Liv ankede disse påbud til Naturklagenævnet, Vestre Landsret og Højesteret.
Foreningens hovedargument var, at der ikke var anlagt større ting, end enhver kunne anbringe i sin have. Hvad der derimod syntes at være på spil, var en ideologisk udrensning af holdninger, der ikke passede ind i kommunens ønske om at dyrke en glansbilled-udgave af Kaj Munk. Dybest set drejede det sig om ytringsfrihed, religionsfrihed, forsamlingsfrihed og endelig om den frie ejendomsret.

Det lykkedes imidlertid ikke Retten til Liv af formå Højesteret til, at ophæve Ringkøbing Kommunes påbud. Obelisken og stavene på Danmarkskortet er derfor fjernet fra Abortmindelunden. Genstandene opbevares i dag privat.