Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighed
Abort i tal

Tal fra Sundhedsstyrelsens abortregister

Det samlede aborttal

Antallet af aborter har de seneste år svinget omkring 15.000 årligt. I 2023 fik 15.260 kvinder en abort.

Kilde: Sundhedsstyrelsen abortregister

Kvindens alder

Denne grafik viser udviklingen i antallet af aborter fra 2008 til 2023 er fordelt på de forskellige alderstrin. Der ses et markant fald i antallet af aborter blandt de helt unge. Kun blandt de 25 – 35 årige er der sket en stigning i antallet af aborter. Kilde: Sundhedsstyrelsens abortregister.

Fosterets alder

Denne grafik viser, hvor langt henne i graviditeten, aborten bliver udført. Andelen af aborter, der foretages før 7 fulde uger er stigende.

(Graviditeten udregnes fra sidste menstruations første dag. Fosterets alder er derfor to uger lavere end graviditetslængden. Eks: Ved en abort i  7. graviditetsuge aborteres et foster i 5. fosteruge.)

Kilde: Sundhedsstyrelsens abortregister.

Udviklingen siden 1973

Generelt er aborttallet faldet siden 70’erne og helt frem mod årtusindskiftet. Herefter stagnerede aborttallet omkring 15.000 årligt.

Denne grafik viser, hvordan aborttallet har udviklet sig siden indførelsen af fri abort i 1973 og frem til 2023. Kilde: Sundhedsstyrelsens abortregister.

Flest medicinske aborter

Af denne graf fremgår det, at de fleste aborter foretages som medicinske aborter. Kilde: Sundhedsstyrelsens abortregister.

Abort efter 12. uge

I 2022 fik 809 kvinder tilladelse til abort efter 12. uge, mens 54 fik afslag ved de regionale samråd. Ved 8 sager i Abortankenævnet blev et afslag ændret til en tilladelse. Dermed opnåede i alt 817 tilladelse til abort efter 12. uge og 46 fik afslag.

Tilladelser og afslag

Denne grafik viser udviklingen fra 1996 til 2022 i antallet af tilladelser og afslag på ansøgninger om abort efter 12. uge i de regionale abortsamråd (dvs. før ankemuligheden er brugt). Som det ses, faldt antallet af ansøgninger i 2011 for første gang siden tilbud om fosterscreening til alle gravide blev indført i 2004, og ligger nu omkring 800 årligt. Antallet af afslag er stabilt.
Kilde: Årsberetning fra abortankenævnet 2022 samt tidligere årsrapporter.

Hvor sent i graviditeten?

Denne grafik viser antallet af tilladelser og afslag fordelt på graviditetslængden. Som det fremgår udføres der stadig meget sene aborter i Danmark. Kilde: Årsberetning abortankenævnet 2022

Begrundelse og graviditetslængde

Denne grafik fra 2022 viser med hvilken begrundelse der bevilges abort efter 12. uge. Som det fremgår af grafen stiger antallet af aborter pga. handicap omkring 20. graviditetsuge. Det er på dette tidspunkt misdannelsesscanningen foretages. Kilde: Årsberetning abortankenævnet  2022

Begrundelsen – en udvikling over tid

Denne grafik viser udviklingen over de seneste år. Andelen af senaborter pga. handicap hos barnet har været støt stigende de sidste ti år og var i 2022 det højeste nogensinde. Kilde: Årsberetning abortankenævnet 2022

 

Fødselstallet

Fødselstallet har svinget omkring 60.000 de sidste ti år. Det betyder, at fire børn fødes, for hver gang en ufødt aborteres.

Kilde: Danmarks Statistik

 

Bortadoption

Antallet af udenlandske børn, der adopteres til Danmark, er generelt faldende. Til gengæld er antallet af dansk børn, der bortadopteres, steget de senere år. Dette skyldes til dels, at der ved politisk indgriben udføres et stigende antal tvangsadoptioner.
Kilde: National adoption International adoption