Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighed
Abort i tal

Tal fra TiGrAb

Det samlede aborttal

Efter nogle år, hvor aborttallet har ligget mellem 14 – 15.000 årligt, er det nu faldet til et lidt lavere niveau. De seneste tal fra sundhed.dk (TiGrAb) viser at 12.999 kvinder fik en abort mellem 1. juli 2021 og 30 juni 2022

Denne grafik viser udviklingen i antallet af aborter fra 2007/2008 til 2021/22 fordelt på de forskellige alderstrin. Der ses et markant fald i antallet af aborter blandt de helt unge. Kun blandt de 25 – 30 årige er der sket en stigning i antallet af aborter. Kilde: Sundhed.dk (TiGrAb)

Udviklingen siden 1973

Generelt er aborttallet faldet siden 70’erne og helt frem mod årtusindskiftet. Herefter stagnerede aborttallet omkring 15.000 årligt, indtil det nu ser ud til igen at falde.

Aborttal 1974 - 2018

Denne grafik viser, hvordan aborttallet har udviklet sig siden indførelsen af fri abort i 1973 og frem til 2018. Kilde: Sundhedsstyrelsens abortregister.

Aborttal fra 2017 - 2022

Denne grafik viser aborttallets udvikling fra 2017 – 2022. Man har her opgjort tallet fra 1. juli til 30 juni året efter. Kilde: TiGrAb

Af denne graf fremgår det, at de fleste aborter foretages som medicinske aborter. Kilde: TiGrAb

Abort efter 12 uge

I 2021 søgte 803 kvinder om abort efter 12. uge. Af dem opnåede 750 tilladelse og 53 fik afslag. Ved 6 sager i Abortankenævnet blev et afslag ændret til en tilladelse. Dermed opnåede i alt 756 tilladelse til abort efter 12. uge og 47 fik afslag.

Tilladelser og afslag

Senaborter over tid - tilladelser og afslag

Denne grafik viser udviklingen fra 1996 til 2021 i antallet af tilladelser og afslag på ansøgninger om abort efter 12. uge i de regionale abortsamråd (dvs. før ankemuligheden er brugt). Som det ses faldt antallet af ansøgninger i 2011 for første gang siden tilbud om fosterscreening til alle gravide blev indført i 2004, og ligger nu omkring 800 årligt. Antallet af afslag er stabilt.
Kilde: Årsberetning fra abortankenævnet 2021 samt tidligere årsrapporter.

Hvor sent i graviditeten?Senaborter og graviditetslængde

Denne grafik viser antallet af tilladelser og afslag fordelt på graviditetslængden. Som det fremgår udføres der stadig meget sene aborter i Danmark. Kilde: Årsberetning abortankenævnet 2021

Begrundelse og graviditetslængde

Senaborter efter begrundelseDenne grafik fra 2021 viser med hvilken begrundelse der bevilges abort efter 12. uge. Som det fremgår af grafen stiger antallet af aborter pga. handicap omkring 20. graviditetsuge. Det er på dette tidspunkt misdannelsesscanningen foretages. Kilde: Årsberetning abortankenævnet  2021

Begrundelsen – en udvikling over tid

Senaborter efter begrundelseDenne grafik viser udviklingen over de seneste år. Andelen af senaborter pga. handicap hos barnet har været støt stigende de sidste ti år. I dag udgør disse næsten fire femtedele af samtlige tilladelser.
Kilde: Årsberetning abortankenævnet 2021

 

Bortadoption

Antallet af udenlandske børn, der adopteres til Danmark, er generelt faldende. Til gengæld er antallet af dansk børn, der bortadopteres, steget de senere år. Dette skyldes til dels, at der ved politisk indgriben udføres et stigende antal tvangsadoptioner.
Kilde: National adoption International adoption