Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighed
Abort i tal

Det samlede aborttal

Efter nogle år, hvor aborttallet har ligget et stykke over 16.000 om året, er det nu faldet til et lidt lavere niveau. De seneste tal fra Sundhedsstyrelsens abortregister viser, at der i 2018 blev foretaget 14.210 aborter.

Abort fordelt på alder

Aborttal fra 2008 til 2018

Denne grafik viser udviklingen i antallet af aborter fra 2008 til 2018 fordelt på de forskellige alderstrin. Der ses et markant fald i antallet af aborter blandt de helt unge. Kun blandt de 25 – 30 årige er der sket en stigning i antallet af aborter. Kilde: Sundhedsstyrelsens abortregister.

Udviklingen siden 1973

aborttal fra 1974 til 2018

Denne grafik viser, hvordan aborttallet har udviklet sig siden indførelsen af fri abort i 1973 og frem til i dag. Generelt er aborttallet faldet siden 70’erne og helt frem mod årtusindskiftet. Herefter er aborttallet er stagneret omkring 15.000 årligt. Kilde: Sundhedsstyrelsens abortregister.

Abort efter 12 uge

I 2019 søgte 869 kvinder om abort efter 12. uge. Af dem opnåede 813 tilladelse og 56 fik afslag. Ved 4 sager i Abortankenævnet blev et afslag ændret til en tilladelse, en afgørelse krævede yderligere undersøgelse. Dermed opnåede i alt 816 tilladelse til abort efter 12. uge og 52 fik afslag.

Tilladelser og afslag

Denne grafik viser udviklingen fra 1996 til 2019 i antallet af tilladelser og afslag på ansøgninger om abort efter 12. uge i de regionale abortsamråd (dvs. før ankemuligheden er brugt). Som det ses faldt antallet af ansøgninger i 2011 for første gang siden tilbud om fosterscreening til alle gravide blev indført i 2004, og ligger nu omkring 800 årligt. Antallet af afslag er stabilt.
Kilde: Årsrapport fra Abortankenævnet 2019 samt tidligere årsrapporter.

Hvor sent i graviditeten?

Denne grafik viser antallet af tilladelser og afslag fordelt på graviditetslængden. OBS: Tal fra Region Hovedstaden er ikke medregnet. Som det fremgår udføres der stadig meget sene aborter i Danmark. Kilde: Abortankenævnets årsrapport 2019.

Begrundelsen

Denne grafik fra 2019 viser med hvilken begrundelse der bevilges abort efter 12. uge. OBS: Tal fra Region Hovedstaden er ikke medregnet. Som det fremgår af grafen stiger antallet af aborter pga. handicap omkring 20. graviditetsuge. Det er på dette tidspunkt misdannelsesscanningen foretages. Kilde: Abortankenævnets årsrapport 2019

Begrundelsen – en udvikling

Denne grafik viser udviklingen over de seneste år. Andelen af senaborter pga. handicap hos barnet har været støt stigende de sidste ti år og udgår omtrentlig to tredjedele af tilladelserne. Dog ses nu en tendens til, at flere kvinder får tilladelse til senaborter pga. sociale omstændigheder omkring graviditeten.
Kilde: Årsrapport fra Abortankenævnet 2019

Bortadoption

Hvert år søger et stort antal forældre om tilladelse til at adoptere et barn. Kun ganske få får mulighed for at adoptere et dansk barn.

Kun meget få danske børn

adoptioner-1990-2016Kun en meget lille del af alle adoptivbørn, der formidles via adoptionsnævnet, er danske.
Kilde: Adoptionsnævnet

danske-vs-udenlandske-boernAntallet af børn, der adopteres til Danmark, er generelt faldende pga. en række uheldige sager fra udlandet. Men også antallet af dansk adoptioner er faldet over de senere år.
Kilde: Adoptionsnævnet

Fødsler

Et drastisk faldende fødselstal mellem 2008 og 2013, som markør for fertiliteten, kan være en af grundende til, at vi også ser et dalende aborttal i denne periode. I dag er fødselstallet igen på vej op.
Kilde: Danmarks Statistik.

Fortrydelsespillen

Da de første fotrydelsespiller blev frigivet til salg i håndkøb i 2001, steg salget som forventet markant. Efter nogle år stagnerede forbruget på ca. 100.000 solgte piller årligt. Nu er salget dog igen begyndt at stige. I 2016 blev der solgt 107.000 pakninger – det største antal hidtil.

Find her en oversigt over stigninen i salget af fortrydelsespiller (Danmarks Apotekerforening). Find her en analyse af unges brug af fortrydelsespiller (Sundhedsstyrelsen)