Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighed

Kunstig befrugtning: Hvad er …?

Mikroinsemination

ICSI (Inter-cytoplasmatisk-sædcelle-injektion)
En variant af reagensglasbefrugtningen (IVF). Befrugtning af ægcellen foregår ved, at sædcellen anbringes direkte inde i ægcellen med mikrokirurgisk udstyr. Metoden benyttes i situationer, hvor mandens sædkvalitet er så ringe, at sædcellerne ikke selv formår at gennemtrænge ægcellen. Metoden benyttes i stigende omfang. I 2000 blev metoden anvendt ved 28% af samtlige IVF-behandlinger.

Præimplantationsdiagnostik

Æg-sortering. Genetisk undersøgelse af et kunstigt befrugtet æg.
De senere års massive forskning i befrugtning uden for livmoderen har gjort det muligt at undersøge et kunstigt befrugtet æg, før det sættes op i livmoderen.
Ægget befrugtes i et laboratorium af mandens sæd. Når ægget derefter har delt sig nogle gange, fjernes et par celler til nærmere genetisk undersøgelse.
De æg, der ikke bærer sygdomsanlæg eller kromosomafvigelser sættes derefter op i livmoderen.
De syge kasseres.

Fosterreduktion

Abort af et eller flere fostre ved flerfoldsgraviditet (tvillinger, trillinger). Foregår ved, at en læge under ultralydsvejledning sprøjter koncentreret kaliumklorid direkte ind i hjertet på det foster, man vil slå ihjel. Fosteret dør, mumificerer og forbliver i livmoderen sammen med det overlevende barn, indtil dette fødes.
Mange steder er det fast praksis at opfordre et par, der venter trillinger – f.eks. efter hormonbehandling og insemination – til at få et foster fjernet. Begrundelsen er, at en graviditet med to eller flere fostre øger risikoen for for tidlig fødsel, lav fødselsvægt eller spontan abort af alle fostrene.
Indgrebet indebærer i sig selv en betydelig risiko for, at alle børn aborteres. En opgørelse tyder på en abortrisiko på 5 – 10%.

Vidste du at …

  • hvert femte parforhold/ægteskab oplever ufrivilligt barnløshed 
  • trillingeforældre føler sig presset til at få det ene foster fjernet
  • nogle befrugtede æg bliver bedømt som “for dårlige” og bliver destruerede
  • det er lovligt at forske på befrugtede æg indtil de har nået 14 dages udvikling

Lovgivning:

Lov om kunstig befrugtning: LBK nr 902 af 23/08/2019 med tilføjelsen vedr. forlænget nedfrysning LOV nr 129 af 30/01/2021