Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighed
Abort i verden

Pixabay

Abort er ikke en løsning

Vesten har meget på samvittigheden i den tredje verden. I stedet for at give sundhed, har den vestlige verden udbredt abortdøden i et forsøg på at holde befolkningstallet nede. I Asien er piger blevet aborteret i årtier med vestens støtte – økonomisk og teknologisk, og i Afrika og Mellemamerika stiller Vesten med politiske krav om og økonomisk støtte til fri abort til kvinder, der blot ønsker mad og rent drikkevand til deres børn, samt frihed for vold og seksuelle overgreb. Læs mere:

Global tilslutning til abort?

Den globale tilslutning til abort stiger ikke, men er måske svagt faldende – selv i Europa. På verdensplan støtter 71% fri adgang til abort eller adgang under visse forudsætninger som f.eks. voldtægt (de samme tal gælder for Europa).
Læs rapport: Ipsos: Global views on abortion 2021

FN’s opgørelse over mødredødelighed

Mødredødeligheden falder – og det er dejligt! Fri adgang til abort nævnes ofte som en nødvendighed for denne udvikling. Men er det rigtigt?
I FN-rapporten Trends in Maternal Mortality: 1990 – 2013 kan man se, at mødre-dødeligheden i både Polen og Chile falder stødt, selvom disse lande i denne periode har afskaffet fri abort og kun tillader abort i sjældne tilfælde (Polen afskaffede fri abort i 1993, Chile i 1998). Af FN’s nye opgørelse: Trends in Maternal Mortality: 2000 – 2017, fremgår det, at dette fald fortsætter. Ydermere kan kan man læse, at  ‘livstidsrisikoen’ for at at dø i forbindelse med graviditet er lavere i Polen end den er i Danmark! (1 ud af 30.000 i Polen mod 1 ud af 16.200 i Danmark.)

Læs mere:

Chile, det levende eksperiment

Polen har gjort det umulige – afskaffet fri abort

Abortpillen øger mødredødelighed

Usikre illegale aborter er blevet erstattet af farlige legale medicinske aborter i den tredje verden.
En række studier har vist, at medicinske aborter giver anledning til en stigning i mødresygeligheden og mødredødeligheden: The Use of the Abortifacient Mifepristone (RU-486) in the Developing World

Baggrunden er, at en medicinsk abort i en ud af fem tilfælde kræver en kirurgisk efterbehandling (pubmed), og at denne behandling ikke er til rådighed i den tredje verden. Derfor dør kvinder i et stigende antal pga. forblødning og infektion.
Den medicinske abort er ellers længe blevet promoveret af FN-støttede organer, som det, der skulle redde den tredje verdens kvinder fra abortdøden.

The San Jose Articles

Det er almindeligt brugt af FN’s organer og juridiske talsmænd at fremføre for FN-medlemslande, at de er forpligtet af international lov til at indføre lempelser i den nationale abortlov. Dette er ikke tilfældet.
For at imødegå den massive misinformation på området er 31 internationale eksperter på området gået sammen om projektet: The San Jose Artikles. Formålet er at frembringe den ekspertviden, der kan afkræfte, at der eksisterer en forpligtelse til at indføre abort, men også at gøre opmærksom på den del af den internationale lovgivning, der faktisk allerede beskytter det ufødte barn.

Article 5: There exists no right to abortion under international law, either by way of treaty obligation or under customary international law. No United Nations treaty can accurately be cited as establishing or recognizing a right to abortion.