Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighed

Dokumentar i to dele: “Død over Downs”

Downs syndrom er udryddet om 30 år

DR dokumentar Død over Downs I: I 2004 valgte Sundhedsstyrelsen, at alle gravide skulle tilbydes en nakkefoldsscanning, som kan indikere, om ens kommende barn har Downs syndrom. Men hvad der lå til grund for beslutningen om at tilbyde scanningen? Hvor stor en rolle spillede de økonomiske besparelser, man kunne opnå ved at frasortere fostrene?  TAK til DR for at tage et vigtigt emne op!

Maja valgte et Downs-barn til

DR dokumentar Død over Downs II: Lægerne ville give os en abort. En nakkefoldsscanning viste, at Maja med stor sandsynlighed ventede et barn med Downs syndrom. Men selv om både Maja og hendes mand Benny var klare i mælet om, at de ønskede at få barnet, var reaktionen fra lægerne en helt anden. (Dokumentaren er desværre ikke tilgængelig i arkivet længere.)

Set udefra – et studie

Er et liv med Downs syndrom et liv med lidelse?

Den amerikanske antropolog Olivia Spalletta, PhD, fortæller i denne meget tankevækkende artikel om sit feltarbejde i Danmark, hvor hun har forsøgt at afdække, hvad den effektive screening, for at finde ufødte med Downs syndrom, har haft af konsekvenser.

Hun beretter om uvidenhed og fordomme i befolkningen (og langt ind i faglige kredse) om det liv det venter et barn, der har downs. Hun fortæller også om den lave selvstændige status barnet tildeles i samfundet – at man som forældre er nødt til at fokusere ensidigt på sin egen og familiens øgede belastning pga. det handicappede barn for at modtage hjælp.

En mor fortæller bl.a.: “Det er uden tvivl et større og tungere ansvar og opgave at være forælder til et barn med særlige behov, men måden man bliver tvunget til at tale om det, er ved at internalisere udfordringerne og problemerne i sit barn, som om barnet er en belastning, i stedet for at fokusere på konteksten, hvad der kan være med til at støtte dig med at hjælpe dit barns særlige udfordringer, imødekomme dets behov etc. Og det kan udløse følelser af skam og skyld – følelser af, at du forråder dit eget barn og er en dårlig forælder ved at tale sådan om dit eget elskede barn. Og ved at gøre det bidrager du samtidigt til at danne andre menneskers syn på dit barn. Dette er det sidste du ønsker, men hvad du bliver nødt til at gøre for at få den hjælp, du har brug for til dit barn og din familie”. Bibliotek for Læger

Pressen om Downs

I Danmark sorterer man fostre med største selvfølgelighed

Sundhedsstyrelsen beskriver fosterdiagnostik som et frit valg. Men de gravide, der tilslutter sig tilbuddet, tolker det som systemets anbefaling, og de, der modsætter sig, oplever at blive stillet til ansvar for deres fravalg. Læs kronik af antropolog Laura Louise Heinsen, Information

Laveste antal nogensinde

“Vi har italesat en gruppe mennesker som fejl, og derfor bliver det i orden at vælge et ufødt barn fra alene på grund af, at de har et ekstra kromosom,” siger Grete Fält-Hansen, næstformand i Landsforeningen Downs Syndrom til Kristeligt Dagblad

Nordiske naboer mere Downs-venlige

I Norge og Sverige fødes der tre gange så mange børn med Downs syndrom som i Danmark, og det skyldes den systematiske foster-diagnostik herhjemme. Det får danske familier med Downs børn til at føle sig diskrimineret. Enkelte har valgt at flytte til Norge, hvor de møder større forståelse, skriver Kristeligt Dagblad

En extra kromosom – Utrotningshotat liv!

I Sverige er fosterdiagnostik endnu ikke et tilbud til alle gravide. Denne tankevækkende svenske dokumentar, der stiller skarpt på etikken bag ønsket om at finde og abortere ufødte med Downs syndrom.