Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighed
Retten til Livs holdning

Ingimage

Gør ikke det spæde liv til et produkt

Regeringen gav i 2003 efter for pres fra forskere og bioindustri og tillod dermed, at der i Danmark forskes i fosteranlæg, der er blevet til overs ved kunstig befrugtning. Den etiske begrundelse for tilladelsen var, at denne forskning måske kan hjælpe mennesker med svære sygdomme, og at fosteranlæg, der alligevel skal kasseres, på denne måde kan udnyttes til noget gavnligt!

Retten til Liv tager skarpt afstand fra denne nye forskning, der i barmhjertigheds skikkelse krænker livet i dets spæde begyndelse.
At gøre fosteranlægget til objekt for forskning og til et potentielt middel for behandling af et andet menneske er udtryk for en farlig tingsliggørelse og krænkelse af mennesket. Intet menneske skal ufrivilligt udsættes for indgreb, der ikke kommer dette menneske selv til gode, og ingen har ret til at ofre en andens liv.

Ingen har ret til at ofre en andens liv

Det ændrer ikke ved situationen, at det tidlige fosters liv vil tjene et godt formål. Indfører vi først det princip, at den svagere gruppe må ofre sig for den lidt stærkere, sender vi for alvor de svage og handicappede ud i et etisk tomrum, hvor ingen kan føle sig sikker.

Med argumentet om, at man kun vil tillade forskning i de fosteranlæg, der alligevel skal kasseres, imødekommes den naturlige modvilje imod at pille et menneskekim fra hinanden og bruge det til forskning og produktion. Men er det ikke bare en måde at holde sig virkeligheden og de ubehagelige spørgsmål fra livet på? Et fosteranlæg er og bliver et fosteranlæg uanset, hvilken aktuel dom der hænger over dets hoved.

At ringeagte menneskelivet og vor egen oprindelse

Vi skal kæmpe for at finde helbredelse til vore syge, men ikke på bekostning af den, der er mindre og svagere. En sådan ideologi er i virkeligheden de syges værste fjende, for hvornår vil det tjene et godt formål, at deres liv blev ofret?
Gøres fosteranlægget til et forskningsobjekt, et medikament, et industriprodukt, ringeagter vi menneskelivet og vor egen oprindelse. Et menneskeligt liv må aldrig reduceres til et formål for andre mennesker.

Af Kerstin Hoffmann, cand.med. 2004