Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighed

Loven der beskytter livet

Polen indførte en lov i 1993, der gør abort forbudt undtagen i særlige tilfælde. Aborttallet styrtdykkede.
Polen er det første land, der har ophævet sin gældende abortlovgivning og på demokratisk vis indført loven ”Om familieplanlægning, beskyttelse af det menneskelige foster og betingelser for tilladelse af abort”. Dette viser, at tilladelse af abort ikke er en betingelse for civilisation eller menneskerettigheder. Abort blev ulovligt, undtagen hvis moderens liv eller helbred var i fare, eller hvis barnet var misdannet. Kun medicinsk personale blev straffet ved brud på loven.

Lovens historie

Sådan så det dog ikke ud i det kommunistiske Polen i 1980’erne, hvor det var ulovligt for sundhedspersonale at nægte at udføre aborter. Siden 1956 havde abort været lovligt, og antallet af aborter var ekstremt højt. De kristne begyndte derfor at bede for, at loven kunne ophæves. Det blev en lang kamp, men i 1993 blev loven indført, der forbyder abort.
I slutningen af 1996 (under en kort tilbagevenden til et gammel-kommunistisk regeringsparti) blev loven ændret til at omfatte ”sociale årsager”. Men mindre end et år senere blev denne ændring ophævet igen, fordi det var imod den polske forfatning. Argumentet var, at abort af sociale årsager krænker det ufødte barns liv.

Effekter af loven

Det vigtigste resultat er, at antallet af aborter er faldet dramatisk. Allerede før lovens indførelse faldt antallet af lovlige aborter fra over 100.000 i 1988 til 11.640 i 1992, fordi debatten ændrede folks holdning, og det er siden da nået meget langt ned til et niveau på 669 i 2011. I 1997 (det år da loven var suspenderet) steg det til blot 3.047, hvilket tyder på, at befolkningens holdning er fulgt med loven.
Man kunne argumentere for, at antallet af illegale aborter må være steget. Det er der dog ikke noget, der tyder på, idet der i dag dør færre kvinder i forbindelse med graviditet og fødsel, og det tyder på, at der ikke bliver indlagt flere kvinder med komplikationer til en fejlslået illegal abort. Der bliver ikke rapporteret flere spontane aborter; faktisk er dette tal faldende, og det ville man forvente steg, fordi de illegale aborter blev listet som spontane. Debatten giver et øget fokus på graviditet og prævention, derfor er antallet af teenagemødre faldende, og ligeledes er dødsraten blandt nyfødte faldende, så der er ikke noget, der tyder på, at mødrene vælger at føde og derefter ombringe deres børn frem for at få en abort.
Det er meget vanskeligt at laver præcise skøn over antallet af illegale aborter, men de mest realistiske skøn lyder på mellem 7-14.000 årligt.
Alt i alt er der altså intet, der tyder på, at abortlovgivningen har fået alle de negative konsekvenser, som modstanderne argumenterede for, tvært imod giver loven gode afledte konsekvenser for folkesundheden. Selv hvis man medtager det højeste skøn for illegale aborter: 14.000, giver det kun om-kring 14.600 aborter årligt, hvilket sammenlignet med tiden under det postkommunistiske styre svarer til en syvendedel, eller mere end 90.000 reddede liv. Polens befolkning er på ca. 38 mio., så deres aborttal ville i Danmark svare til ca. 2100.

Uønskede børn

Man kunne måske have forventet, at flere nyfødte ville blive dræbt kort efter fødslen, men faktisk er der sket det modsatte. Der bliver efterladt ca. 1.000 børn på sygehusene om året, men disse børn får plejefamilier eller adoptivfamilier, så det er ikke som sådan et alvorligt socialt problem. Det er da også klart at foretrække for disse børn frem for abort.

Pro-life udfordring i Polen

I tre tilfælde er abort lovlig: hvis graviditeten er en trussel mod moderens helbred eller liv, hvis der er mistanke om, at graviditeten er resultat af en forbrydelse (voldtægt eller incest), eller hvis fosteret er alvorligt misdannet. I øjeblikket (tal fra 2006) mener 62 % af Polens befolkning, at abort bør være tilladt, hvis man ved, at barnet vil blive født mentalt retarderet. Derfor arbejder pro-life-grupperne i Polen med at opnå respekt for ethvert menneskeliv. De seneste år er der sket en dramatisk stigning i antallet af aborter på grund af handicap, så også i Polen er der stadig noget at arbejde med.

Af læge Vibe Hellmund
Bragt i Retten til Livs blad LIV oktober 2014