Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighed

Downsinfo.dk

Nytænkende hjemmeside henvender sig til gravide par, som under scanning får besked om, at de har en forøget risiko for at få et barn med Downs syndrom. Formålet er at informere, men også at formidle tanker og følelser, det gravide par kan spejle sig i. 12 meget forskellige familier, der alle har et barn med Downs syndrom, fortæller om livet og hverdagen, sorgerne og glæderne. En række interviews fortæller om overvejelser og tanker gennem screeningsforløbet, en socialrådgiver guider kommende forældre gennem det kommunale system og en læge orienterer om, hvad Downs syndrom er.

Hjemmesiden tager uden at problematisere det udgangspunkt i, at det i Danmark er forældre, der skal tage stilling til om et barn med Downs skal have lov til at leve eller ej. Dermed kan siden ikke betragtes som ‘uafhængig’ i opfattelsen af, hvad et lille menneske med Downs er værd. Downsinfo.dk åbnede på World Downs Syndrome Day 21. marts 2014 og er finansieret af bl.a. Sundhedsstyrelsen.

Landsforeningen Downs Syndrom

Foreningens formål er at skabe de bedst mulige vilkår for mennesker med Downs syndrom. Foreningen har en række lokale foreninger og grupper, der udfører en vigtig opgave i forhold til den sociale kontakt blandt forældre.
Som ny eller kommende forældre til et barn med Downs syndrom, er der mange spørgsmål, følelser, tanker som man kan have behov for at tale med andre forældre om, som har været i samme situation.

Alle fødeafdelinger i Danmark har tilknyttet en netværks- og kontaktforælder fra Landsforeningen Downs Syndrom.
På dette link: Kontaktforældre kan man finde de kontaktforældre, der er tilknyttet det område, man bor i.

Tro og Lys

Tro og Lys er en international, fællesskirkelig bevægelse, der ønsker at byde udviklingshæmmede mennesker deres familier og venner, velkommen til et fællesskab. Ikke-troende er også meget velkomne! Der er 1.500 grupper i 82 lande: Faith and Light

Kristelig Handicapforening

Kristelig Handicapforening er en kirkelig organisation, med et stort diakonalt arbejde blandt handicappede og deres familier.
KH vil:

  • Fremme forkyndelsen af det kristne budskab blandt handicappede og deres pårørende
  • Støtte oprettelsen af kristne bofællesskaber for handicappede
  • Varetage de handicappedes sag generelt

Læs KH-bladets temanummer om livskvalitet blandt handicappede, hvor neurolog og overlæge Poul Mogensen fortæller, at det ikke er graden af handicap, der afgør, om det bliver et godt eller dårligt liv. Poul Mogensen har bl.a. forsket i livskvaliteten for patienter, der bliver handicappede efter et traume. (KH bladet 2012 nr.4).