Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighed
Et samfund uden fri abort

Pixabay

Hvordan vil et samfund uden fri abort se ud?

 I et samfund uden fri abort kæmpes der for menneskerettigheder for alle. Den ufødte anses som en naturlig del af den menneskelige familie. Retten til liv er den grundlæggende menneskeret og al lovgivning fastsættes ud fra netop dette synspunkt.

I et samfund uden fri abort står der anerkendelse og respekt om kvindens evne og ret til at bære den næste generation frem. Det at blive mor/forældre tales op/ ikke ned.

I et samfund uden fri abort mødes enhver graviditet med taknemmelighed fra forældrenes, sundhedsvæsenets, omgivelsernes og samfundets side. Denne taknemmelighed afspejles i en fælles indsats for at bakke op om mødre, fædre og børn, ufødte som fødte.

I et samfund uden fri abort mødes ethvert barn – ufødt som født – med kærlighed og omsorg og som et tegn på håb om en bedre verden. Børn ses ikke som forhindringer og begrænsninger af det gode liv, men som en del af netop det gode liv.

I et samfund uden fri abort er perfekthedskulturen død.

I et samfund uden fri abort betragtes handicappede – ufødte som fødte – som ligeværdige mennesker med ret til et ligeværdigt liv. Dette afspejles i den støtte og hjælp, der ydes, fra samfundets og fællesskabets side.

I et samfund uden fri abort kompenseres der for uligheder på arbejdsmarkedet, som opstår i forbindelse med graviditet, barsel og børnepasning, så det at få et barn ikke medfører tab af karrieremuligheder.

I et samfund uden fri abort er der større fleksibilitet i jobs for kvinder (og mænd) med børn.

I et samfund uden fri abort finder uddannelsesinstitutioner gode løsninger, der gør det muligt at være både forældre og studerende på én gang, så børn ikke bare er bøvl og bump på vejen.

I et samfund uden fri abort gives der nødvendig støtte og hjælp til nybagte forældre og enlige mødre både før og efter fødslen.

I et samfund uden fri abort er kirken sit lokale ansvar bevidst og tilbyder gennem sit diakonale arbejde et stærkt netværk for udsatte, sårbare gravide kvinder og småbørnsfamilier.

I et samfund uden fri abort står familier parat med åbne arme til at adoptere børn i situationer, hvor kvinden ikke ser sig selv i stand til at gå ind i forældrerollen. Det er ikke befængt med skyld og skam, men med respekt, hvis adoption bliver en løsning.

I et samfund uden fri abort understøtter lokalsamfundet forældreskabet og stiller op i fællesskabets navn, for man har øje for hinanden og hjælper hinanden.

Et samfund uden fri abort behøver ikke at være utopisk, men kunne og burde være et menneskeligt og livsbekræftende mål. I sådant et samfund er der ikke længere brug for ”Retten til Liv”, og vi kan i stedet mødes og bare drikke kaffe, snakke og hygge os sammen. Jeg tror, jeg sætter kaffen over…

Af Ketty Dahl 2023