Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighed

Europarådet styrker samvittighedsfriheden

Europarådet behandlede 7. oktober 2010 et resolutionsforslag, bla. støtte af Sverige, der havde til formål at begrænse sundhedspersonales mulighed for at sige nej til at medvirke ved abort. Forslaget gik endvidere ud på, at personale, der bad sig fritaget, skulle begrunde fritagelsen og derefter indberettes til et centralt register.

Forsøg på at nægte samvittighedsfrihed afværget

Forslaget blev dog ikke vedtaget. I stedet vedtog Europarådet en resolution, der stadfæster, at ingen – hverken enkeltpersoner, hospitaler eller institutioner skal tvinges, holdes ansvarlige eller diskrimineres for at nægte at udføre, huse, assistere ved eller henvise til en abort.
Læs den vedtagne resolution 1763: The right to conscientious objection in lawful medical care (7. oktober 2010)

Danmark: Fritagelse for medvirken er indskrevet i Sundhedsloven

§ 102: Læger, sygeplejersker, jordemødre, sygehjælpere og social- og sundhedsassistenter, for hvem det strider mod deres etiske eller religiøse opfattelse at foretage eller medvirke til svangerskabsafbrydelse eller fosterreduktion, skal efter anmodning fritages herfor. Tilsvarende gælder for personer, der er under uddannelse til et af de nævnte erhverv.

Sverige: Jordemødre tvinges til at medvirke ved abort

Jordemødre kan ikke fritages for at medvirke ved abort i Sverige.
En svensk jordemor, der ikke ønsker at medvirke ved abort er blevet tvunget til at søge arbejde i Norge.
Jordemoderen har uden held klaget til diskriminationsombudet og tager nu sagen videre til den Europæiske menneskerettighedsdomstol.